Sobotná akcia v Novej Stanišovskej

Sobotná akcia v Novej Stanišovskej učastníci : Tomáš Kováči, Miroslav Kováčik, Peter Holúbek, Michal Danko a Filip Danihel. Pár riadkov od nášho najmladšieho  čakateľa  Filipa: V sobotu som sa zúčastnil jednej akcie  v Jánskej doline. Išlo sa do Novej Stanišovskej jaskyne  kde sme  spriechodnili jednu…

0 komentárov

Víkendové meranie objavov

Víkendové meranie objavov 23.10.2009 M.D a L. Vlček –  Začiatok akcie o 7,30 zameriavame prvé metre objavov od m. b. 1257 – 1889. Sú to v podstate najužšie miesta včetne oboch objavných úžin a chodbou SkyEurope až do prvého väčšieho priestoru. Pre nabitý program musíme…

0 komentárov

Objavy v jaskyni Zlomísk

Objavy v jaskyni Zlomísk
Dňa 19. 09. 2009 sme v zložení Pavel Procházka, Michal Danko, Tomáš Grygar a Tomáš Kováčik išli skoro na istotu. Po predošlej akcii kedy sa nám podarilo preniknúť do cca 30m dlhej chodby ukončenej úžinou nám bolo jasné, že po prekonaní úžiny sa konečne dočkáme ďalších postupov. Videli sme rozširujúcu sa chodbu a za ňou iba čierno. Zhodou okolností sme však museli čakať dva dlhé týždne aby sme sa stretli znovu v rovnakom zložení na objavnej akcii.

0 komentárov

Zlomiská sa opäť pootvorili

Na minulo týždnovej nocnej akcii,pocas ktorej sa sústredilo úsilie jaskyniarov M. D. a L. V. naposúdenie prievanov „Spodnej chodby 1“ sa našlo zaujímavézávalové miesto s intenzívnym prievanom (vid predošlý clánok ),ktoré sme sa dna 5. 9. 2009 v zložení: P. Procházka, TomášGrygar, Tomáš Kovácik a Michal Danko rozhodli navštívit apopasovat sa sním.
(viac…)

0 komentárov

Prievano-hladacská akcia

Dňa 28-29. Augusta 2009 som sa s Lukášom Vlčekom vybral stopovať prievany.
Pred plánovaným čerpacím pokusom za asistencie elektro centrály bolo treba zistiť prievanové  stavy v oblasti keďže Zlomiská nemajú mapu prievanov.  Začali sme pekne od začiatku a postupovali sme viacmenej hlavným ťahom.  Sem tam nás zaujala nejaká tá odbočka.
(viac…)

0 komentárov

Víkendové objavy v jaskyni Zlomísk

Dna 8. augusta 2009 v zložení P.Procházka, P. Novácek (speleo Brno), T. Grygar a M. Danko sme nazáklade informácii M. Kovácika o poklese vôd v koncovýchcastiach starých Zlomísk v oblasti jazier rozhodli preskúmat azamerat priestory, ktoré objavil M.D koncom minulého roka a ktorév dôsledku vysokého stavu vody boli doposial neprístupné.

(viac…)

0 komentárov

Správa zo závalu Duniaca smrť z Jaskyne zlomísk

Po postupoch v Novej Stanišovskej jaskyni v zime t. r. sa mladý a netrpezlivý P. Pokrievka ml. už dlhšiu dobu zaujímal o ďalšiu akciu, kde je možný postup. Nie žeby sme my boli menej zvedaví, ale skúsenosti s tohtoročnými vodnými hladinami nás držali na povrchu. Po predbežnom rozhovore sme sa dohodli na akcii v termíne 26. – 28. 6. 2009.
(viac…)

0 komentárov

Povrchová akcia po masíve Slemä

Pár fotiek z povrchovej akcie, ktorej sa úcastnili Lukáš Vlcek a Michal Danko Cesta viedla stúpaním Temnou dolinkouk miestu kde sme asi pred rokom našli v skalnom rade vo výške asi20m ciernu dieru. Tu zlanil Lukáš ale výsledok bol iba cca 4mdlha rúrovitá jaskynka bez…

1 komentár

Voda v Stanišovskej dolinke

Odmäk a výdatné dažde v nedeľu a pondelok sa prejavili v Stanišovskej dolinke. Už sa spustila aj Občasná vyvieračka. Pred otázkou čo budeme robiť cez víkend je dobré poznať stav vodyv tomto jarnom období. V Stanišovskej dolinke už je ozajstná jar, spodzeme sa tlačia lopúchy…

0 komentárov

Opäť správa zo Stanišovských jaskýň 2

Opäť správa zo Stanišovských jaskýň 2 + mapky Na minulej akcii v Novej Stanišovskej sme si mysleli, že je to posledná akcia v tejto zimnej sezóne pred zatopením kritických priechodov vo vstupných častiach. No zimné počasie bolo ku nám priaznivo naklonené a tak sa ešte podarila jedna akcia dňa 28. 3. 2009 v spolupráci s mladými jaskyniarmi zo Záturčia v Martine.

(viac…)

0 komentárov