Znovuobjevení Bielej jaskyne

Přečo si dal do tej jaskyne rebrík? Aneb není nad dokumentaci historie objevů.

V posledních dnech roku 2009 jsme podnikli speleologickou výpravu na východní břeh řeky Moravy ve složení Petra Holubcová, Jaroslav Šanda (ZO 6-28) a Petr Nováček (ZO 6-12 , Nicolaus). V nablýskané zbroji jsme se těšili na pokračování v pracech na našich obvyklých pracovištích v Nové Stanišovské jaskyni. Pavol Procházka nás však v Liptovskom Jáne pobavil zprávou, že právě zažili nejvydatnější tání za mnoho posledních let a že voda v minulých dnech tryskala i z doposud neznámých vývěrů.

Po rychlé kontrole stavu hladiny ve Vodní pukline v Nové Stanišovskéopadly naše poslední nadeje na klidne rutinní dovolenoupivo-kilof-spacák-kadibudka-kilof. Navíc jsme zjistili, že kadibudkapadla za obet komerci a místem, kde se nacházela, vede nynívyšterkovaná pešina pro návštevníky Malé Stanišovské jaskyne. PetrNovácek od tohoto momentu neopomenul pri sebemenší príležitostivyvolávat heslo :“smrt komerci!“

Pavol Procházka nás rychle vytrhnul z letargie malinko dobrodružnepodbarveným vyprávením o pekném pruvanovém míste prímo na povrchu,které prý je jako stvorené pro otroky našeho typu. Na hrbítku Slemä vevýšce tesne kolem 900m n.m. se nachází pekné místo mezi sklaními bloky,kde z pukliny skutecne vychází velmi citelný pruvan i pri venkovníteplote jen kolem 0°C. Našim pracovištem se tedy stala Biela jaskyna,pár desítek výškových a povrchových metru vzdálená od známé Šrolovysondy.O výsledcích prací v této sonde nejsou známy žádné zarucenéinformace.

V následujících peti pracovních akcích jsme podlehli vidine snadnovydrené žízne a po vycištení vstupu jsme pokracovali v rozširovánípukliny a odstranování rozpukaných skal a odlomených polic. Ohledánímdeponie jsme zjistili, že plácek pred jeskyní byl vytvoren umele a nenístarší než jednu ci dve dekády. Presto vstup do jeskyne byl prepaženblokem skály tak, že do sínky nacházející se asi 1,5 m za vchodem bylomožné tak tak proplazit. O težbe kamenu a sedimentu z sínky za vchodemzde však nemohla být valná rec.

Kdyby byla podstatou této zprávy výkonnost naší podivné trojky,napocítali bychom si vše do posledního kamene a kýble. Pointa této akcevšak cíhala za jiným rohem. Jeskyne již po tretí akci mela rozšírenývstup, který jsme zapažili drevením a bylo možné celkem svižne težitmateriál. Po prolezení do sínky rozmeru ca. 1,5 * 3m je smer jeskynecelkem jasne naznacen pruvanem deroucím se z pukliny v nejnižším míste.Podle pozdejšího zjištení je jeskyne tektonického puvodu a jepravdepodobne uložená na krížení puklin. Pri prokopávání pruvanovéhomísta se nám tu a tam podarilo prohodit kamínek a kochat se jehozvucným padáním. To nám dodávalo dobré nálady.

V sobotu jsme na pracovište dorazili naposledy, s nejvetším odhodláním.A také v nejvetším poctu. S námi dorazil také Peter Magdolen a dalšíslovenští bratri a zahájili jsme rozebírání zaklínených bloku v zcelasvislé pukline široké ca. 35 cm a vybrané již do hloubky 150 cm. Zpukliny se materiál pretežoval pres sínku dále na povrch a po rozebránívznikla prostora, jíž se dalo alespon nahlédnout dále.

Nastaly spekulace nad pádem kamene do volného prostoru, pripomínánínedaleké Nové Stanišovské jaskyne a naznacování posunu odjezdu domu.Autor tohoto príspevku strategicky pockal, až se ostatní podívají a pokouscích ješte zvetší prulez ve snaze proniknout dovnitr.

Pak prišla vhodná chvíle a jako poslednímu  zájemci se necekanenaskytla možnost náhledu. Po spuštení spodní poloviny tela do pukliny avhodném prekonfigurování tuku, cnejícíh oudu a zohýbání tela se povedlopropadnout mezi bloky a rozeprít se o steny. Po zajištení pomocíkýblovacího lana vedeného kolem hrudníku („at si to dá kolem krku, jeto praktictejší“) se naskytl pohled, který by potešil asi málokoho.Puklina precházela do prostory ctvercového profilu na rozpažení rukou ahluboké cca. 6 metru, na jejímž dne stál starý drevený žebrík oprený oskalní blok. Vzhledem k tomu, že se s touto informací nehodlal nikdo zprítomných smírit, následovalo podávání fotoaparátu do pukliny apodávání zpet.

Dále již jen následovaly placky starých mužu, balení výbavy a lamentacenad tím, jak duležité jsou informace o historii výzkumu pro soucasnéspeleology. Spuštení do jeskyne ceká na Petera Holubka, který slíbil conejdríve vyrobit i mapu. Podle naší domnenky by se mohlo jednat onejzašší místo, do kterého se po stopách pruvanu dostal obejvitelcervor Šroll a kam si pro zdolání skalního bloku na dne prostoryprinesl žebrík.

Pravdivost této domnenky potvrdí ci vyvrátí další pruzkum. Také jemožná souvislost s ca. 8m vzdálenou jeskyní s celkem nenápadnýmvstupem, do které se nasoukal Peter Magdolen a v níž našel tri mericíbody, vícko z ploché baterie a použitou vojenskou dýmovnici.