Premeranie Partizánskej jaskyne v Jánskej doline

Pred pár rokmi nám v hlavách skrsla myšlienka, zostaviť therionovskú 3D mapu územia zahrňujúceho Jánsku dolinu, Demänovskú dolinu a masív Krakovej hole, nachádzajúci sa medzi nimi. Už niekoľkoročné úsilie prináša krásne a efektnévýsledky. Mapy dolín neustále dopĺňame o ďalšie lokality. Keďže z viacerých, i keď pomerne rozsiahlych, jaskýň niet meračské údaje…

0 komentárov