Povrchová akcia po masíve Slemä

Pár fotiek z povrchovej akcie, ktorej sa úcastnili Lukáš Vlcek a Michal Danko

Cesta viedla stúpaním Temnou dolinkouk miestu kde sme asi pred rokom našli v skalnom rade vo výške asi20m ciernu dieru. Tu zlanil Lukáš ale výsledok bol iba cca 4mdlha rúrovitá jaskynka bez šance na pokracovanie. Dalej smepokracovali po vrstevnici do dolinky Šuštiacka kde sme zostúpilipopri vodopáde na miesto kde sa dolinka rozdvojuje. Od tohto bodu smestúpali asi do nadmorskej výšky 1030 m. n. m k vchodu doPriepastovej jaskyne. Tu sme sa rozhodli kvôli peknému pocasiupokracovat ešte prelezením hrebena do pre mna neznámejdolinky. Názov dúfam doplním neskôr. Tá ma zaujala úplneodlišným terénom ako doposial prejdené úseky. Bola plytká a zozaciatka bez skalných brál.

Povrchovú akciu sme zakoncili vtermálnom kráteri „KADA“