Správa SK Nicolaus za rok 2013

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie sa venovalo Jaskyni zlomísk. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy, Trenčína, Demänovskej doliny, Martina, Cassovie a STJ KW-Krakov sme počas 21 akcií pracovali na Hučiacej sonde. V závere decembra sa tu po niekoľkoročnom úsilí podarilo vyriešiť tento problém. Objavili sme tu asi 20 metrov priestorov s vodným tokom, ktoré končia blatistým sifónom, kde sa už nedá jednoducho kopať a tak sa tu výskum zastavil. V oblasti komína Večný dážď 2 sme v spolupráci s Rasťom Liptákom zamerali 42 metrov chodieb a odstrojili sme ho. V stúpajúcej vetve sme v spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny, Bratislavy a Moravského krasu rozširovali úžiny a venovali sa hľadaniu možného pokračovania. (viac…)

0 komentárov

Správa SK Nicolaus za rok 2012

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie sa venovalo Novej Stanišovskej jaskyni. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy, Čachtíc, Demänovskej doliny, Liptovského Mikuláša, Martina, Strážovských vrchov, Čiech, Francúzska, Poľska a Ruska sa pracovalo počas 19. akcií na rozširovaní úzkych priestorov a sprístupňovaní trasy, dosiahli sa len čiastkové postupy. Venovali sme sa aj…

0 komentárov

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2011

Najväčšie pracovné úsilie sa v spolupráci s jaskyniarmi z Martina, Trenčína, Topolčian, Moravy a Poľska venovalo výkopovým prácam v Novej Stanišovskej jaskyni v Topolčianskom kyslíkovom sifóne. Bohužiaľ aj napriek postupu približne o 10 metrov sa nepodarilo preniknúť do voľných častí. V závere roku sa tu podarilo prekonať v spolupráci s jaskyniarmi zo Zakopaného a Demänovskej doliny Sifón s dychom a následne za ním objaviť okolo 500 metrov nových priestorov. Na začiatku roku 2012 má jaskyňa dĺžku 3186 metrov, takže v roku 2011 sa dĺžka jaskyne zväčšila o 852 metrov. Výraznú pomoc pri rozširovaní kritických úžin (Trojuholníky) vykonali neorganizovaní jaskyniari zo severnej Moravy združení okolo J. Pospíšila.

(viac…)

0 komentárov

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2010

Jánska dolina: V zimných mesiacoch február-marec sa uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov a Turca čerpacie pokusy v Občasnej vyvieračke. Dopredu sa postúpilo asi o 10 metrov, hladina klesla asi o 2 metre. V ďalšom postupe zabránil malý výkon čerpadla a nedostatok času. Zdá sa, že sifón je súčasťou aktívneho vodného toku, lebo…

0 komentárov

Správa SK Nicolaus za rok 2009

Jánska dolina: Najväčšie úsilie členov Speleoklubu sa najmä z iniciatívy M. Danka sústredilo na Jaskyňu zlomísk, kde bolo objavených v spolupráci so speleoklubom Tisovec 250 metrov nových priestorov v priestoroch pod Volkovým dómom. Aj napriek zlým hydrologickým podmienkam sa v Novej Stanišovskej jaskyni podarilo v spolupráci so speleoklubmi Malá Fatra,…

0 komentárov

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2008

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2008 Aj v roku 2008 bolo ťažiskom skupiny pozostávajúcej zo 17 členov 4 národností (slovenská, česká, poľská a ruská) pôsobenie v Jánskej doline. Najviac práce sa vykonalo v Malej Stanišovskej jaskyni, ktorá po sérii objavov dosiahla dĺžku 839 metrov. V Občasnej vyvieračke sa pozorovalo kolísanie hladiny koncového sifónu, ktorý plánujeme vyčerpať, vybudovala sa tu hrádza na pieskové sedimenty. Neďaleko Partizánskej jaskyne sa sondovalo najmä z iniciatívy P. Procházku, M. Danka a T. Kováčika v starej riečnej jaskyni Tiffany, ktorá dosiahla dĺžku 17 metrov.
(viac…)

0 komentárov

Správa SK Nicolaus za rok 2007

Správa SK Nicolaus za rok 2007 Hlavná činnosť sa sústredila na tradičné lokality v Jánskej doline (Jaskyňa zlomísk, Sokolová jaskyňa, Medvedia jaskyňa). Postúpiť ďalej sa podarilo iba v Malej Stanišovskej jaskyni, kde sa v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Tribča objavilo po vylezení komína 60 metrov nových priestorov, lokalita má aktuálnu dĺžku 764 metrov pri denivelácii 23 metrov. Pracovalo sa aj na Občasnej vyvieračke, kde bolo objavených 28 nových metrov. V spolupráci s jaskyniarmi zo Speleoklubu Brno sa pracovalo na problémoch v Diamantových pieskoch a odtokovom kanáli na konci Stanišovskej chodby.
(viac…)

0 komentárov

Správa SK Nicolaus za rok 2006

Správa SK Nicolaus za rok 2006Ťažiskom prác bola opäť Jánska dolina. Sondovacie práce sa vykonávali v Sokolovej jaskyni za účelom obísť Sintrový sifón smerujúci na sever. Pracovalo sa aj v Občasnej vyvieračke na rozširovaní úžiny. V Jaskyni zlomísk sa v oblasti Večného dažďa postúpilo o 50 metrov. Nové priestory sa napájajú na priestory v okolí Neznámeho dómu. Na Ohništi sa pracovalo najmä na sondovaní v Lešinského závrte, ktorý dosahuje hĺbku 7 metrov.
(viac…)

0 komentárov