Správa SK Nicolaus za rok 2009

Jánska dolina: Najväčšie úsilie členov Speleoklubu sa najmä z iniciatívy M. Danka sústredilo na Jaskyňu zlomísk, kde bolo objavených v spolupráci so speleoklubom Tisovec 250 metrov nových priestorov v priestoroch pod Volkovým dómom. Aj napriek zlým hydrologickým podmienkam sa v Novej Stanišovskej jaskyni podarilo v spolupráci so speleoklubmi Malá Fatra, L. Mikuláš a moravskými jaskyniarmi objaviť okolo 50 metrov nových chodieb v odľahlých priestoroch nachádzajúcich sa hlboko pod dnom Stanišovskej dolinky. Tieto priestory smerujú na Malú Stanišovskú jaskyňu, povzbudzujúcim vodítkom je tu prievan. V spolupráci so speleoklubom Strážovské vrchy sa sondovalo v Novej Stanišovskej jaskyni v Sifóne s dychom. Sondážne práce sa vykonávali v dolinke Šindliarka, v sonde Alena v jaskyni Tiffany. Povrchovým prieskumom sa v dolinke Hlbokô zaregistrovali jaskyne Mirka1-6, ktoré môžu vývojovo súvisieť so Starým hradom. Pri revízii Kanálovej jaskyne P. Vaněk vošiel do starej sondy S. Šrola a na jej dne, kde odkryl dosku, ktorá zakrývala puklinu s vertikálnym pokračovaním do ktorej padali skaly s odhadovanou hĺbkou 3 metre. V Malej Stanišovskej jaskyni sa podarilo v starej sonde libereckých jaskyniarov P. Vaněkovi presvietiť zával a po krátkom odhadzovaní skál objaviť sienku s dĺžkou 10 metrov, kde je možnosť ďalšieho postupu na Stanišovskú jaskyňu. Na Ohništi sa pracovalo z iniciatívy P. Macečka a S. Votoupala najmä V Lešinského závrte, pomohli sme UPS Hybe s vynáškou dosiek určených na opravu salaša. Vo východných svahoch Ohnišťa N. Jermakov našiel závrt kde sme sa prekopali do hĺbky 8 metrov, v ďalšom postupe bráni zával. V Jánskej doline člen speleoklubu J. Vajs zameral v  rámci štrukturálneho projektu EÚ 34 súradníc vchodov do jaskýň. V Stanišovskej dolinke sme uskutočnili farbiaci pokus s negatívnym výsledkom. V závere roku sme monitorovali povodňovú situáciu v Jánskej doline. Členovia SK Nicolaus sa podieľali na sprístupňovaní Malej Stanišovskej jaskyne.

Spolupráca: S jaskyniarmi z L. Mikuláša sme sondovali na novej sonde vo Važeckom krase pri kóte Brada. S jaskyniarmi z Malej Fatry sme pôsobili vo Veľkej Fatre v Blatnickej doline v Priepasti pod Ostrou, v spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme v Štefanovej jaskyni zamerali 94 metrov tesných priestorov. V koordinácii s Horskou záchrannou službou sme uskutočnili dvojdňovú cvičnú akciu do Novej Stanišovskej jaskyne. S jaskyniarmi z Červených vrchov sme sondovali v jaskyni PIU v masíve Goričkovej a s jaskyniarmi z Chočských vrchov sme pracovali v jaskyni O-3 v Prosieckej doline. Aktívne sme sa zúčastnili jaskyniarskeho týždňa, ktorý organizovali demänovskí jaskyniari na lúke pri Paučinej Lehote.

Zahraničie: V spolupráci so 4 speleoklubmi (Bratislava, Červené vrchy, Liptovský Mikuláš a Plavecké Podhradie) sme uskutočnili zimný výlet do Ruskej federácie, kde sme pôsobili na Urale v Kungurskej ľadovej jaskyni a pohybovali sme sa v okolí vchodov pri rieke Višera. Uskutočnili sme pracovnú cestu do Zakopaného, kde sme v spolupráci s poľskými jaskyniarmi vystúpili na Kasprov vrch a hľadali sme miesta na zafarbenie vôd, ktorých výver sa predpokladá vo veľkých vvyvierčkách v Poľsku. Náš člen Z. Ładygin sa zúčastnil na 43. Sympóziu Speleologickej sekcie Poľského prírodovedného spolku M. Kopernika a exkurzie do Chorvátska, kde navštívil krasové oblasti v blízkosti obce Skrad (Gorsky Kotar) – vodopád a vyvieračka Zeleni Vír, tiesňava Vražji prolaz a jaskyňa Muževa hiža ako aj Ogulina (najdlhší jaskynný systém Chorvátska). M. Gradziński z Krakova zdokumentoval niekoľko malých jaskýň v Ojcovskom národnom parku a zúčastnil sa 15. Speleelogického kongresu v Kerrville, kde navštívil v rámci exkurzií niekoľko jaskýň.

 

11. 2. 2010 napísal P. Holúbek