V Zlomiskách v Hučiacej plazivke je všetko inak

Po nedávnej úspešnej výprave trenčianskych jaskyniarov do Zlomísk sme sa rozhodli pokračovať vo výkope v Hučiacej plazivke (M. Danko, P. Holúbek, A. Holúbek a P. Pokrievka st.). Vody bolo pomerne veľa, veď už pár dní sa topí sneh. Veľké prekvapenie sme zažili, keď sme prišli do Hučiacej plazivky. Ide o výkop v Pieskových chodbách ktorý klesá dolu a končí sa povzbudzujúcou ozvenou. Doteraz sme tu však vodu nevideli a hučanie počul iba Mišo Danko dakedy pred troma rokmi. Vtedy však plazivka vôbec neexistovala a práve to hučanie spôsobilo, že sa tu začalo kopať.

(viac…)

0 komentárov

Čosi sa deje aj v Jánskej doline

Po maratóne akcií v Demänovskej doline sme si našli čas aj na naše domovské jaskyne. Veľkým impulzom k tomu bola návšteva našich priateľov z Trenčianskeho speleoklubu, ktorý si udržujú tradíciu navštíviť nás vždy pred konaním speleomítingu. Kopali sme v Kanálovej jaskyni, kde predpokladáme, že ide o jeden z vchodov, ktorým sa možno dostať do rozsiahlej jaskyne napájajúcej sa na Novú Stanišovskú. Čosi sme pokopali, ale ešte tam treba veľa porobiť. Keď sme boli u Elenky Hipmanovej dakedy pred rokom, tak tam Janko Slančík premietal film E. Gindla Víkendy na druhom svete. Práve tam bol nafilmovaný Stano Šrol s priateľmi a kopali práve v Kanálovej jaskyni. Škoda len, že film nebol ozvučený. Azda by bolo dobré ho dakde v televíznom archíve získať a pustiť dakedy na schôdzi. Potom sa kopalo aj v Zlomiskách v Hučiacej plazivke.

(viac…)

0 komentárov

Jaskyňa Zlomísk priestory za 2. sifónom

Suchá jeseň, dlhá a chladná zima roku 2011/2012 spôsobila, že sa výrazne obmedzil prietok krasových vôd do starých častí jaskyne Zlomísk. Dňa 18. 2. 2012 sa jaskyniari OS Nicolaus v zložení M. Danko a P. Procházka rozhodli tieto priestory navštíviť s tým, že skonrontrolujú výšku vodnej hladiny v 2. sifóne. Už pri príchode k 2. sifónu bolo zrejmé, že hladina vody je na dlhodobom minime. Po nazretí do sifónovej plazivky sme skonštatovali, že je naplnená na 50% a to bola výzva… Po krátkom zhodnotení situácie sme sa rohodli, že sa pokúsime o prienik do zadných častí jaskyne. Každý z jaskyniarov si zvolil svojský spôsob prekonania tejto prekážky.
(viac…)

0 komentárov

Víkendová akcia v j. Zlomísk

Počas upršaného víkendu sme sa rozhodli po dlhšom čase prevetrať v jaskyni Zlomísk. Cieľ bol podrobnejšie preskúmať okolie siene „Unavených meračov“, vytypovať miesta pre ďalší prieskum a lokalizovať prípadný prievan. Akcia sa niesla v turistickom duchu, zobrali sme si so sebou iba foťák, blesky a mapu oblasti.

Pár fotiek od
Lukáša, kedže sa zapotrošil statív fotky sú robené iba 1 bleskom
(viac…)

0 komentárov

Nové objavy v Jaskyni zlomísk alebo tretia najdlhšia jaskyňa na Slovensku

3. marca 1996 P. Holúbek a J. Vajs pri prípravnej akcii na čerpací pokus v sifóne v jazernej časti jaskyne orientačne navštívili Decembrovú sieň vo východných častiach jaskyne. Pri zbežnej prehliadke ich zarazilo svišťanie priškrteného prievanu v jednom z viacerých krá tkych výbežkov siene. Po krátkom kopaní a vypadnutí niekoľkých blokov skál z visiaceho závalu sa odkryl otvor do nových priestorov, ktoré dostali názov Slosiarikovo bludisko. V ten deň sme preskúmali okolo 800 metrov nových priestorov. Pretože išlo o pomerne komplikovanú spleť chodieb, najväčší problém sme mali pri orientácii v smere postupu, ale aj pri ceste naspäť.

(viac…)

0 komentárov

Slosiarikove bludisko

Každý jaskyniar by mal byt pripravený na to, že sa mu raz podarí vojst do nových priestorov a ako objavitelovi mu bude patrit právo ich pomenovania. Do takejto situácie sme sa dostali aj na zaciatku marca 1996, kedy sme prenikli do nových rozsiahlych priestorov Jaskyne zlomísk. Dlžka, velkost a vzájomná prepojenost priestorov je charakteristická pre labyrint. Tých v jaskyniach býva vela a preto sme chceli pomenovanie priestorov spresnit. Bludisko sme sa rozhodli pomenovatpo jaskyniarskej osobnosti, clenovi oblastnej skupiny SSS Liptovský Mikuláš – Michalovi Slosiarikovi.
(viac…)

0 komentárov

Nové objavy v Jaskyni Zlomísk

Jednou z lokalít, ktorá by mohla byť kľúčom k rozriešeniu momentálne najaktuálnejšieho speleologického problému krasu Jánskej doliny v Nízkych Tatrách – kontinuita so systémami masívu Krakovej hole a hypotetické riečisko, z ktorého sú doteraz známe len fragmenty – je nepochybne aj Jaskyňa Zlomísk. Objavená bola v roku 1954 S. Šrolom, P. Droppom a P. Revajom a jej dĺžka bola udávaná do posledných decembrových dní minulého roku okolo 1 300 m.
V súčasnosti sa na jej prieskume podieľa niekoľko jaskyniarskych párt i jednotlivcov, z iniciatívy Z. Hochmutha sa kompletizuje jej mapový podklad, akcie sem uskutočňujú J. Vajs, P. Holúbek i mladí jaskyniari z OS Liptovský Mikuláš.

(viac…)

0 komentárov

Prieskum častí jaskyne zlomísk „Za sifónom“

Jaskyna Zlomísk v Jánskej doline bola okrem iného známa aj existenciou rozsiahlych jazier a sifónov, resp. volných priestorov za nimi. Charakteristické je tiež kolísanie hladiny v sifónoch. Jaskynu sme v bežne dostupnom rozsahu v minulosti preskúmali a zamerali v dlžke 2812 m (pozri lit. Hochmuth Z. – Holúbek P. 1995 a, b). Z mapy, ktorú vyhotovila sekcia o.s. Lipt. Mikuláš Srol S. – Mach K. asi r. 1972 sme odmeraním zistili, že za sifónmi sa nachádzajú chodby v dlžke ešte aspon 429 m.
(viac…)

0 komentárov

Sifón Tichá tôňa v Jaskyni zlomísk

Objavenie nových castí Jaskyne zlomísk v Jánskej doline v roku 1996 znamenalo i otvorenie dalších problémov pre speleopotápacov. Najvýznamnejší z nich je sifón Tichá tôna v južnej casti jaskyne, ktorý asi predstavuje bránu do dalších jaskynných priestorov proti toku Štiavnice smerom k ponorom.

K sifónu resp. nad jazero Tichá tôna sa poprvýkrát dostal už 4.4.1996 Silvester Votoupal. Hned bolo zrejmé, že ide o významnú speleopotápacskú lokalitu.
(viac…)

0 komentárov

Záplavy v Liptovskom Jáne

Na Vianoce 25. 12. 2009 prudké oteplenie s dažďom spôsobilo enormné zvýšenie vodných stavov v Jánskej doline a následne aj Štiavnece v Liptovskom Jáne, kde bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Voda sa preliala aj cez výrazný Ponor pod Starou Poľanou, ktorý vznikol koncom mája v roku 2006 a od tých čias bolo do 25. 12. povrchové riečisko Štiavnice od tohto ponoru po vyvieračku Hlbokô suché. Členovia SK Nicolaus (J. Vajs, P. Procházka, M. Danko a P. Holúbek) prešli celú Jánsku dolinu a pozerali ponory a vyvieračky. Povrchovým tokom Štiavnice pri Stanišovskej jaskyni išlo odhadom 5-6 tisíc litrov za sekundu, z Hlbokého išlo odhadom 3 tisíc litrov kalnej vody.

(viac…)

0 komentárov