Nové poznatky z prieskumu podzemia Jánskej doliny

Keď dakedy v roku 1998 Peter Vaněk našiel fragment lebky pri kopaní prechodu do Nezameranej siene v Sokolovej jaskyni pod vstupnou, asi 8 metrov hlbokou priepasťou nad horárňou Predbystrá tak sme tomu nepripisovali väčší význam. Až keď nás paleontológ z Univerzity Komenského prof. RNDr. Peter Holec, CSc.,  upozornil…

0 komentárov

O hubách z jaskyne Sokolová v Jánskej doline

Ked sme si pred rokmi so záujmom precítali správu o „spievajúcej“ hube v jednej z jaskýn Demänovskej doliny (Holúbek, 2001, 2002), netušili sme, že sa raz dostaneme do priestorov jaskyne, ktorej steny a strop budú doslova posiate hubami. Kým „spievajúca“ huba Helvela silvicola – chriapac lesný, ako naznacuje už jej názov, potrebuje tienené prostredia aspon s malou prítomnostou svetla, náš nález sa vyskytoval hlboko v podzemí. Ako je to možné?

Jaskyna Sokolová v Jánskej doline je slovenským speleológom pomerne dobre známa (Vanek a Hurtaj, 1998). Jej vchod sa nachádza v najvyšších častiach jaskynných priestorov a jej traktom sa dá postupovat na nižšie poschodie s podzemnou riekou.
(viac…)

0 komentárov

Jaskyňa Sokolová – objav a cesta knemu

 Peter Vaněk, Martin Hurtaj

(Spravodaj sss 3/1998)

Začiatok tajomstva ponorných vôd v Jánskej do­line sa začína ponorom P 1, kde sa ponára riečka Štiavnica, aby sa potom objavila o 105 m nižšie a 2400 m ďalej vo vyvieračke Hlboké. Ako a kadiaľ prekonáva túto vzdialenosť, to dodnes zostáva záhadou. Jediným známym miestom s podzem­ným tokom bola jaskyňa Sokolova (Pred Bystrou) v blízkosti spomínaného ponoru P 1 s krátkym úsekom aktívneho riečiska (viac…)

0 komentárov