Správa SK Nicolaus za rok 2006

Správa SK Nicolaus za rok 2006Ťažiskom prác bola opäť Jánska dolina. Sondovacie práce sa vykonávali v Sokolovej jaskyni za účelom obísť Sintrový sifón smerujúci na sever. Pracovalo sa aj v Občasnej vyvieračke na rozširovaní úžiny. V Jaskyni zlomísk sa v oblasti Večného dažďa postúpilo o 50 metrov. Nové priestory sa napájajú na priestory v okolí Neznámeho dómu. Na Ohništi sa pracovalo najmä na sondovaní v Lešinského závrte, ktorý dosahuje hĺbku 7 metrov.

V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme pracovali v jaskyni Okno (dokumentácia, farbiaci pokus), Jaskyni mieru (dokumentácia, farbiaci pokus), Jaskyni slobode (dokumentácia, farbiaci pokus) a Demänovskej medvedej jaskyni (dokumentácia). V masíve Sinnej v Demänovskej doline sme preskúmali a zamerali kratšie jaskyne Tatiana (dl. 10 m) a Nikolaj (dl. 17 m). Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Červných vrchov pri prieskume jaskyne Nová Kresanica. V spolupráci s SK Drienka sa sondovalo v Mlžnom závrte na Plešiveckej planine. Sonda dosiahla hĺbku 8 metrov. V spolupráci s jaskyniarmi z Martina a Dolného Kubína sme zamerali jaskyňu v Kraľovianskom tuneli v dĺžke 162 metrov a denivelácii 30 metrov. V Slanských vrchoch sme preskúmali v spolupráci s jaskyniarmi z Košíc pseudokrasovú jaskyňu v Zajačikovom kameni s dĺžkou 5 m.  Jeden člen skupiny exkurzne navštívil sprístupnenú jaskyňu Zlá diera a zúčastnili sme sa pracovnej akcie v Borinskom krase. Zúčastnili sme sa aj výprav do Kosova a Macedónska. V roku 2006 sme na Slovensku uskutočnili 124 akcií počas ktorých zamerali 1362 metrov priestorov a objavili 90 metrov nových chodieb. V jaskyni Velika Klisura v Kosove sme vo vchodových častiach zamerali 980 metrov chodieb s deniveláciou 46 metrov.

Peter Holúbek, predseda SK Nicolaus