Správa SK Nicolaus za rok 2013

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie sa venovalo Jaskyni zlomísk. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy, Trenčína, Demänovskej doliny, Martina, Cassovie a STJ KW-Krakov sme počas 21 akcií pracovali na Hučiacej sonde. V závere decembra sa tu po niekoľkoročnom úsilí podarilo vyriešiť tento problém. Objavili sme tu asi 20 metrov priestorov s vodným tokom, ktoré končia blatistým sifónom, kde sa už nedá jednoducho kopať a tak sa tu výskum zastavil. V oblasti komína Večný dážď 2 sme v spolupráci s Rasťom Liptákom zamerali 42 metrov chodieb a odstrojili sme ho. V stúpajúcej vetve sme v spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny, Bratislavy a Moravského krasu rozširovali úžiny a venovali sa hľadaniu možného pokračovania.

Novej Stanišovskej jaskyni sa najmä kvôli daždivému roku uskutočnila iba jedna meračská akcia, počas ktorej sa zameralo 56 metrov klesajúcich priestorov do ktorých odteká občasný vodný tok, ktoré v predchádzajúcom roku znovuobjavil po Stanovi Šrolovi Peter Vaněk.

Občasnej vyvieračke pod Starým hradom sa uskutočni 4 pracovné akcie. Pracovalo sa v stúpajúcej vetve, kde sme sa dostali do závalu, kde pomedzi balvany padajú drobné skalky dolu. Mokrý rok však neprial výskumu tejto vodou zatápanej lokality. V spolupráci s Horskou záchrannou službou sme tu zisťovali s pomocou lavínových vyhľadávačiek vzdialenosť stúpajúceho závalu od povrchu.

V spolupráci s jaskyniarmi z Trenčína sme sondovali v Kanálovej jaskyni. V nových objavoch D. Haršaníka v Hráškovej jaskyni sme zamerali 40 metrov. Dvaja členovia klubu sa zúčastnili výkopových prác v Poľovníckej jaskyni, ktorú skúmajú jaskyniari zo Spelea Detva. Vo vyvierčke Hlbokô sme pomáhali potápačom združeným okolo Jirka Hovorku s transportom materiálu. Ich akcia nepriniesla do výskumu tejto lokality nové poznatky. Už tradične sa naši členovia spolu s ďalšími jaskyniarmi z SSS podieľali na sprevádzaní turistov po sprístupnenej Malej Stanišovskej jaskyni. Pre deti sme uskutočnili v letnom, prázdninovom období výlet do Stanišovskej jaskyne pre 18 detí.

 

Ohnište. Na lokalite Kľúč sa uskutočnilo 6 akcií. Pracovalo sa na vykopaní nového vchodu, bol dosiahnutý zvukový kontakt medzi podzemím a povrchom. Petr Maceček so Silvestrom Votoupalom tu prenikli do klesajúceho pokračovania s dĺžkou do 50 metrov, priestory sú zatiaľ nezamerané. V Lešinského závrte sa vchod pripravil na zimu a navštívila sa Svahová depresia. Z iniciatívy Silvestra Votoupala sa uskutočnila veľká výkopová akcia na dno lokality Havran, ktorej sa zúčastnilo 16 jaskyniarov. Po prekopaní 3 metrov v blatistej chodby s nevýdatným vodným tokom sa objavila voľná chodba s dĺžkou 3 metre. Ďalšie pokračovanie je problematické. V spolupráci s mykológmi z Bratislavy sme skúmali v lokalite Havran huby žijúce na uhynutých motýľoch.

 

Demänovská dolina, V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme uskutočnili 13 výkopových akcií v Pustej jaskyni s cieľom jej pripojenia k Štefanovej jaskyni. Spolupracovali sme pri hľadaní nového vchodu do Štefanovej jaskyne. Spolupracovali sme pri dokumentácii malých jaskýň v doline a získavaní ich zemepisných súradníc. Pre deti sme tu uskutočnili v letnom, prázdninovom období 2 výlety do jaskýň. Zúčastnilo sa ich 20 a 16 detí. S predsedom SSS Bohušom Kortmanom sme sa zúčastnili na základe iniciatívy jaskyniarov z Demänovskej doliny rokovania s riaditeľom SSJ ohľadom riešenia problému Jaskyne mieru. Na našu ponuku pri riešení tohto veľkého problému slovenskej speleológie sme zatiaľ nedostali odpoveď.

 

Iné lokality. Vo východnej časti Nízkych Tatier sme v zimnom období v krasovom masíve Človečia hlava neúspešne hľadali meandrovú jaskyňu, ktorú v 80. rokoch minulého storočia lokalizoval Pavol Mitter.

 

Spolupráca. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Topoľčian pri sondovaní na lokalite Opálená skala. Počas jaskyniarskeho týždňa sme pomáhali v Konskom dole vo Veľkej Fatre pri sondovaní na lokalite Tajná túžba a v závere októbra sme tu uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi z Martina trojdňovú kopáčsku akciu. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy sme sa zúčastnili výkopových prác v Jaskyni štyroch medveďov v Belanských Tatrách. V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov sme pracovali počas dvoch akcií na dokumentácii nových objavov v Medvedej jaskyni v Tomanovej doline. V sprievode jaskyniarov z Oravy sme navštívili svahové zosuny v Šútove pri kameňolome. V rámci medzinárodného speleologického kongresu sme viedli exkurziu po vykopaných jaskyniach Slovenska, kde sme spolupracovali s viacerými speleologickými subjektmi.

 

Zahraničie. V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov, Speleo Turiec, Šariš, Demänovská dolina a Banská Bystrica sme skúmali počas jarnej a jesennej expedície jaskyne v pohorí Jakupica v Macedónsku. V októbri sme sa zúčastnili stretnutia poľských jaskyniarov v Olštýne, kde sme exkurzne navštívili niekoľko jaskýň. Náš člen Ján Vajs exkurzne navštívil lávové jaskyne na Azorských ostrovoch.

 

Montanistika. Naši členovia pomáhali pri sprevádzaní návštevníkov v Medvedej štôlni v Žiarskej doline v Západných Tatrách a pomáhali Slovenskej televízii pri natáčaní dokumentu o tejto turistickej atrakcii Liptova. Podieľali sme sa aj na budovaní baníckej expozície v obci Liptovský Ján, ktorá sa v závere roku otvorila pre verejnosť. Na hoteli Permon na Podbanskom sme na 4 stanoviskách počas konania Medzinárodného dňa detí robili ukážky z banských a jaskyniarskych aktivít. V rámci podujatia Jaskyniarske leto sme pre 14 detí uskutočnili výlet spojený s návštevou Medvedej štôlne a ryžovaním zlata. V spolupráci s geológom Jozefom Šálym a Richardom Káňom, spolumajiteľom baní v Hodruši sme navštívili podzemie bane Všechsvatých. Na lokalite Nižný Chmelienec v Nízkych Tatrách sme na začiatku septembra nad skladom dreva hľadali stopy po údajnej aktivite baníkov na prieskum ložiska uránovej rudy. Okrem týchto aktivít bolo z iniciatívy nášho člena Nikolaja Jermakova a Petra Laučíka navštívených okolo 40 banských revírov, na ktorých sa nachádza niekoľko stoviek starých banských diel (Poráč, Rudňany, Markušovce, Švábovce, Spišsky Štiavnik, Gánovce, Spišské Bystré, Vikartovce, Telgárt, Kráľova hoľa, hlavný hrebeň Nízkych Tatier, Veľká Vápenica, Homôľka, Bacúšska dolina, Čertova svadba, Čierny Balog, Staré Hory, Ľubietová, Poniky, Strelníky, Tri vody, Osrblie, Malužinská a Bocianska dolina, Fišiarka, Lajštroch, Malý a Veľký Gápeľ, Krpáčevo, Ďumbier, Trangoška, Chabenec, Jasenie, Latiborská hoľa, Magurka, Chočské vrchy, Valaská Dubová, Malatiná, Podbiel.

 

Napísali sme 73 technických denníkov, objavili sme asi 100 metrov nových chodieb a zamerali 275 metrov. Náš člen Michal Danko prevádzkoval internetovú stránku Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na konferencii Nature & Sports Euro’Meet, Liptovský Mikuláš, ktorá sa konala v októbri v Liptovskom Mikuláši sme predniesli referát s tematikou práce s mládežou. Aktívne tam vystúpil aj Janko Naništa, náš aktuálne najmladší, iba 16 ročný člen.

 

Peter Holúbek