Správa SK Nicolaus za rok 2007

Správa SK Nicolaus za rok 2007 Hlavná činnosť sa sústredila na tradičné lokality v Jánskej doline (Jaskyňa zlomísk, Sokolová jaskyňa, Medvedia jaskyňa). Postúpiť ďalej sa podarilo iba v Malej Stanišovskej jaskyni, kde sa v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Tribča objavilo po vylezení komína 60 metrov nových priestorov, lokalita má aktuálnu dĺžku 764 metrov pri denivelácii 23 metrov. Pracovalo sa aj na Občasnej vyvieračke, kde bolo objavených 28 nových metrov. V spolupráci s jaskyniarmi zo Speleoklubu Brno sa pracovalo na problémoch v Diamantových pieskoch a odtokovom kanáli na konci Stanišovskej chodby.

V  masíve Smrekovice sa východne od Jánskej doliny zaregistrovali na základe informácie N. Jermakova dve riečne jaskyne.

V masíve Ohnišťa sa pracovalo na prehlbovaní Lešinského závrtu. Na
základe prievanu bola objavená P. Macečkom a S. Votoupalom tesne pod
planinou Ohnišťa zaujímavá meandrujúca jaskyňa Kľúč s dĺžkou 58 a
hĺbkou 29 metrov.

V Zápoľnej jaskyni v údolí Čierneho Váhu sa v koncových častiach
hlavnej chodby podarilo objaviť 53 metrov nových priestorov, ktoré
smerujú na povrch. Vstupné dve výdrevy sa zlikvidovali a tieto
nebezpečné miesta sa stabilizovali vybudovaním kamenných múrikov.

Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Červených vrchov pri prieskume tohto vysokohorského krasového územia.

V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme skúmali a
dokumentovali nové priestory v Štefanovej jaskyni. Pracovne boli
navštívené aj ďalšie jaskyne Demänovskej doliny: Ľadová, Mieru a
Slobody.

V spolupráci s jaskyniarmi zo SK Drienka sa pracovalo na prieskume lokality Hmlistý závrt na Plešiveckej planine.

V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy  sme sa zúčastnili prieskumných prác v Borinskom krase a Belianskych Tatrách.

Spolupracovali sme aj s  jaskyniarmi z Ružomberka (prieskum v
Liskovskom kameňolome, prieskum v Jaskyni zlomísk) a so speleoklubom zo
Zakopaného (návšteva Jánskej doliny).

V zahraničí sme pôsobili na začiatku februára v Kosove. S ďalšími
klubmi SSS sme pracovali na prieskume a dokumentácii jaskyne Velika
klisura. Skúmali sme tu s pomocou neoprénového obleku chodby pretekané
vodným tokom a rozsiahle jazerá vo vstupnej časti, ako aj zameriavali a
skúmali vertikálne úseky v jaskyni. Jeden člen trvalo pôsobí vo
Francúzsku, kde sa zúčastňuje prieskumných akcií v oblasti Devoluy. M.
Gradzinski pôsobil severne od Krakova v Ojcovskom národnom parku pri
dokumentovaní 40 jaskýňa previsov.

Objavené na Slovensku: 338 metrov

Zamerané metre na Slovensku: 1345 metrov