Správa SK Nicolaus za rok 2012

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie sa venovalo Novej Stanišovskej jaskyni. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy, Čachtíc, Demänovskej doliny, Liptovského Mikuláša, Martina, Strážovských vrchov, Čiech, Francúzska, Poľska a Ruska sa pracovalo počas 19. akcií na rozširovaní úzkych priestorov a sprístupňovaní trasy, dosiahli sa len čiastkové postupy. Venovali sme sa aj hydrologickému pozorovaniu tejto lokality. Extrémne suchá v roku 2012 spôsobili, že na jar a v lete netiekla Občasná vyvieračka v ústí Stanišovskej dolinky. P. Vaněk objavil v oblasti Vstupného dómu starý rebrík S. Šrola za ktorým sme zostúpil do nám neznámych priestorov v dĺžke asi 20 m a hĺbke 8 metrov.

Jaskyni zlomísk sa uskutočnilo 8 pracovných akcií na rozširovanie Hučiacej plazivky v Pieskových chodbách. Sonda s dĺžkou okolo 20 metrov smeruje do masívu, je tu ozvena a plánujeme v tejto lokalite pokračovať ďalej. V spolupráci s jaskyniarmi zo skupiny Zlatý kůň sa kopalo v Malej jaskyni pri Stanišovskej. Podarilo sa tu postúpiť asi o 7 metrov dopredu. Zameraním sa však zistilo, že priestory sa s najväčšou pravdepodobnosťou spoja so Stanišovskou jaskyňou a nesmerujú na predpokladané riečisko. V Občasnej vyvieračke pod Starým hradom sa uskutočnilo 7 pracovných akcií. V tesnej chodbe so slabým prievanom sme postúpili asi o 6 metrov, končí to malým otvorom smerujúcim kolmo dolu, je tu cítiť výmenu vzduchu. Náš člen T. Brziak spolupracoval s nezaradeným členom SSS D. Haršaníkom pri výkope v Hráškovej jaskyni. V spolupráci s ním sa zamerali aj nezamerané priestory v jaskyni Haraska. Túto lokalitu sme povrchovým polygónovým ťahom napojili na Hráškovú jaskyňu a ďalšie menšie jaskyne nachádzajúce sa v okolí. V Medvedej jaskyni sa z iniciatívy M. Danka natiahla v Chodbe krehotiniek vodiaca šnúrka tak, aby sa ochránilo dno jaskyne pred poškodzovaním. V Liptovskom Jáne sa pracovalo na rozširovaní Kaverny v dome č. 150, ktorá sa našla pri budovaní baníckej expozície v travertínoch na ktorých stojí katolícky kostol. Už tradične sa naši členovia spolu s ďalšími jaskyniarmi z SSS podieľali na sprevádzaní turistov po sprístupnenej Malej Stanišovskej jaskyni. Z iniciatívy J. Vajsa sa začalo s komplexnou dokumentáciou masívu Poludnice. Pre deti sme uskutočnili v letnom, prázdninovom období 2 výlety do jaskýň v Jánskej doline. Zúčastnilo sa ich 7 a 8 detí. Z Liptovského Mikuláša a okolia.

Ohnište. Pracovalo sa najmä na lokalite Kľúč. Jaskyňa po domeraní dosiahla dĺžku 256 metrov pri denivelácii 66 metrov. Zamerala sa lavínovými vyhľadávačkami vzdialenosť medzi povrchom a koncovým bodom v jaskyni, ktorá činí 8 metrov. Na povrchu sme na tomto mieste započali so sondážnymi prácami s cieľom otvoriť nový vchod, ktorým by sa obišli nepríjemné plazivky a dalo by sa efektívne pôsobiť na zaujímavých miestach. Narazili sme však na kompaktný masív, takže sondu treba založiť na inom mieste. Lokalitu Lešinského závrt sme uzavreli pred zimou snehotesným uzáverom.

Iné lokality. V Zápoľnej sa uskutočnili 2 akcie bez postupu. Pre deti sme uskutočnili v jesennom období výlet na Šíp, kde sme navštívili Baraskulinu jaskyňu opradenú legendami. Zúčastnilo sa ho 6 dospelých a 4 deti.

Demänovská dolina, V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny a Oravy sme zamerali 107 metrov v Štefanovej jaskyni. V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny a Červených vrchov sme dňa 6. marca pripojili pomocou lavínových vyhľadávačiek k Jaskyni slobody Demänovskú medvediu jaskyňu. Na spojenie bolo treba v úplne nelogickom smere prekopať 5 metrov piesčitých sedimentov. V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme uskutočnili 7 pracovných akcií zameraných na prepojenie jaskýň Pustá a Štefanová. Pre deti sme uskutočnili v letnom, prázdninovom období 2 výlety do jaskýň v Demänovskej doline. Zúčastnilo sa ich 8 a 15 detí.

Spolupráca. Spolupracovali sme s jaskyniarmi: z Bratislavy pri prepájaní Majkovej jaskyne s lokalitou Stará garda; z Červených vrchov pri prieskume krasu medzi Tromi studničkami a Východnou; z Martina sme pracovali na výkopových prácach vo Fialovej jaskyni a v Priepasti pod Ostrou; zo Speleo Detva pri prieskume krasových oblastí nad Bacúchom; s jaskyniarmi z Tisovca pri výkopových prácach v Jaskyni za Dielikom č. 110, z Košíc pri prieskume priepasti Veľká Bikfa; z Košíc a Rožňavy pri digitalizácii máp jaskýň Slovenského krasu (Ardovská a Drienovská). Spolupracovali sme aj s Liptovským Esperantským klubom pri tvorbe prednášok venovaných cestovaniu, J. Vajs publikoval články o jaskyniach v esperantských časopisoch.

Zahraničie. V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov sme 3 x navštívili pohorie Jakupica v Macedónsku a v poľských Tatrách sme v lokalite Studňa v Kazalnici rozširovali úžinu s prievanom. V januári J. Vajs v Antarktíde v zátoke Paradise Bay pod vrchom Skontorp dokumentoval malú lávovú jaskyňu, sopečné lokality a rozsadlinové priepasti dokumentoval aj na Antarktickom poloostrove v bralách Brown Bluff. Vo februári v Mexiku na poloostrove Yukatán pri meste Tulúm  J. Vajs so Z. Hochmuthom a E. Kapucianom dokumentoval Cenot s oltárom, Cenot s múrikmi a Cenot Chun Che Chen,
na vedeckej konferencii v Modre mal o týchto aktivitách prednášku. Uskutočnili sme dvojdňový zimný prechod na lyžiach rakúskou vápencovou plošinou Hochschwab. Jeden člen sa zúčastnil podujatia Speleodiversity 2012 vo Švajčiarsku. Jeden člen sa zúčastnil speleologického kongresu v Brašove, kde sa zúčastnil mapovacej súťaže, povrchových prechodov po rumunských pohoriach a vystavoval fotografie z Jánskej a Demänovskej doliny. Jeden člen navštívil neprístupné časti jaskyne Javoříčko na Morave.
V severnom Vietname v zátoke Ha Long navštívil náš člen v rámci esperantistického kongresu jaskyňu Dong Thien Cung a v provincii Ninh Binh v lokalite Tam Coc pomocou loďky a plavbou po riečke Ngo Dong navštívil tri riečne jaskyne: Hang Ca, Hang Hai, Hang Ba.

Montanistika. Spolupracovali sme s našim členom Ivanom Kráľom pri sprístupnení Medvedej štôlne v Žiarskej doline pre verejnosť. Po jej otvorení dňa 1. apríla sa naši členovia, ako aj iní jaskyniari podieľali počas celého roku na sprevádzaní návštevníkov. V spolupráci s jaskyniarmi z Trenčína a Oravy sme kopali na jej konci v závale. Podarilo sa vykopať značné množstvo materiálu a P. Laučík vyliezol po strmom svahu, ktorý vznikol jeho odťažením a zistil, že štôlňa tu končí. Hľadali sme aj historické bane v Trnoveckej doline v Baranci, kde sme našli 4 lokality. Navštívili sme aj banícku oblasť Magurka v Nízkych Tatrách. Na pozvanie jaskyniarov z Tribča sme navštívili rozsiahle podzemie bane Floriánka v Štiavnických vrchoch. Navštívili sme aj 3 štôlne v Malužinskej doline.

Zoznam členov speleoklubu Peter Holúbek, Ján Vajs, Silvestr Votoupal, Peter Vaněk, Pavol Procházka, Ján Hučík, Andrej Holúbek, Filip Danihel, Dušan Jančovič, Nikolaj Jermakov, Zbygniev Ladygin, Michal Gradzinski, Juraj Vronka

 

Peter Holúbek, predsda Speleoklubu