Víkendové meranie objavov

Víkendové meranie objavov 23.10.2009 M.D a L. Vlček –  Začiatok akcie o 7,30 zameriavame prvé metre objavov od m. b. 1257 – 1889. Sú to v podstate najužšie miesta včetne oboch objavných úžin a chodbou SkyEurope až do prvého väčšieho priestoru. Pre nabitý program musíme…

0 komentárov

Objavy v jaskyni Zlomísk

Objavy v jaskyni Zlomísk
Dňa 19. 09. 2009 sme v zložení Pavel Procházka, Michal Danko, Tomáš Grygar a Tomáš Kováčik išli skoro na istotu. Po predošlej akcii kedy sa nám podarilo preniknúť do cca 30m dlhej chodby ukončenej úžinou nám bolo jasné, že po prekonaní úžiny sa konečne dočkáme ďalších postupov. Videli sme rozširujúcu sa chodbu a za ňou iba čierno. Zhodou okolností sme však museli čakať dva dlhé týždne aby sme sa stretli znovu v rovnakom zložení na objavnej akcii.

0 komentárov

Zlomiská sa opäť pootvorili

Na minulo týždnovej nocnej akcii,pocas ktorej sa sústredilo úsilie jaskyniarov M. D. a L. V. naposúdenie prievanov „Spodnej chodby 1“ sa našlo zaujímavézávalové miesto s intenzívnym prievanom (vid predošlý clánok ),ktoré sme sa dna 5. 9. 2009 v zložení: P. Procházka, TomášGrygar, Tomáš Kovácik a Michal Danko rozhodli navštívit apopasovat sa sním.
(viac…)

0 komentárov

Prievano-hladacská akcia

Dňa 28-29. Augusta 2009 som sa s Lukášom Vlčekom vybral stopovať prievany.
Pred plánovaným čerpacím pokusom za asistencie elektro centrály bolo treba zistiť prievanové  stavy v oblasti keďže Zlomiská nemajú mapu prievanov.  Začali sme pekne od začiatku a postupovali sme viacmenej hlavným ťahom.  Sem tam nás zaujala nejaká tá odbočka.
(viac…)

0 komentárov

Víkendové objavy v jaskyni Zlomísk

Dna 8. augusta 2009 v zložení P.Procházka, P. Novácek (speleo Brno), T. Grygar a M. Danko sme nazáklade informácii M. Kovácika o poklese vôd v koncovýchcastiach starých Zlomísk v oblasti jazier rozhodli preskúmat azamerat priestory, ktoré objavil M.D koncom minulého roka a ktorév dôsledku vysokého stavu vody boli doposial neprístupné.

(viac…)

0 komentárov

Správa zo závalu Duniaca smrť z Jaskyne zlomísk

Po postupoch v Novej Stanišovskej jaskyni v zime t. r. sa mladý a netrpezlivý P. Pokrievka ml. už dlhšiu dobu zaujímal o ďalšiu akciu, kde je možný postup. Nie žeby sme my boli menej zvedaví, ale skúsenosti s tohtoročnými vodnými hladinami nás držali na povrchu. Po predbežnom rozhovore sme sa dohodli na akcii v termíne 26. – 28. 6. 2009.
(viac…)

0 komentárov

Prekvapenie v j. Zlomísk

Pri exkurznej návšteve Zlomísk pri príležitosti výročnej schôdzi sa podarilo nájsť v koncových
častiach tzv. „starých Zlomísk“ pri jazerách pekne zakrasovanú chodbu so slabým vodným tokom o ktorej doposiaľ nikto netušil.
(viac…)

0 komentárov

Jaskyňa Zlomísk – zese čerpanie

Dalšia už tradicná nocná cerpacia akcia sa uskutocnila 30. 01. 2009. Kedže sme mali v minulosti problémy so skrútenou hadicou, ktorá sa nedala dobre napasovat do pukliny kadial tecie voda do neznáma. Tento krát sme sa zamerali na výstuž konca hadice pre lepšiu manipuláciu, co sa nám dúfame aj podarilo. Na výsledok si však musíme pockat do vycerpania sifónu, to bude trvat nejaké tie dni.

(viac…)

0 komentárov