Prekvapenie v j. Zlomísk

Pri exkurznej návšteve Zlomísk pri príležitosti výročnej schôdzi sa podarilo nájsť v koncových
častiach tzv. „starých Zlomísk“ pri jazerách pekne zakrasovanú chodbu so slabým vodným tokom o ktorej doposiaľ nikto netušil.

Vodný tok bol o sile cca 1 l/1 s a chodba koncila polosifónom o dlžke cca 5m. Potom sa chodba lomila do strany, a kedže sme neboli pripravený na chladivý kúpel rozhodli sme sa že túto chodbu preskúmame na nasledujúcej akcii. Ostrá akcia sa uskutocnila v sobotu 31, 01, 2009 na obvyklom stretávacom bode. U Pavla doma. Necakane sme sa zišli štyria. Ja, P. Procházka a Miro Kovácik so synom Tomášom. Pred akciou sme si stanovili dva ciele: Prezriet si casti okolo „modrého lana“ smer chodba „94“ Vykonat prieskum novoobjavenej chodby za pomoci gumového obleku, ktorý nám zapožicala OS Ružomberok. Dakujeme… V vzhladom nato, že v jaskyni bolo neobvykle vela vody, tak sme nedorazili až na cielové miesto ale len k úžine pred „modrým lanom“. Cez úzku plazivku tiekol slabý prúd vody a v najužšom mieste sa tvorila mláka. Preto sme sa rozhodli rezignovat a ušetrit suché overaly pre náš druhý ciel. Po príchode k druhému cielu sme zistili, že jazerá stúpli cca o 30 až 50 cm a na vodostave v jazerách sme nacítali 230 cm vodného stlpca, co nezodpovedá obvyklému zimnému stavu. Aj napriek staženým podmienka sa M. Danko pokúsil preniknút za polosifón. Po prezlecení a nalezení do chodby sa zistilo, že vodná hladina uzavrela polosifón v celom profile. Je len otázkou casu, kedy s opät vyberieme v skutku zaujímavej a krásne zakrasovanej chodby a pokúsime sa o zdolanie spomínaného obcasného sifónu. Fotky z nových priestovov sú od 07 – 15