Nočná akcia v Zlomiskách – „Pieskové chodby“

„Do Zlomísk sme sa dostali znova, už tradične, na nočnej akcii z piatka na sobotu 11.-12.12. v zložení T. Grygar, M. Danko a L. Vlček. Cieľom dnešného výletu malo byť posúdenie, či je hlavný ťah jaskyňou dostatočne priestranný pre transport čerpadla pre čerpací pokus Sintrový sifón 1 a zbežný prieskum Pieskových chodieb, kde by sa dali vytipovať možnosti ďalších postupov.

 

V okolí Šrolovho odkazu sme sa zdržali prieskumom prítokovýchchodbiciek. Priekum prebiehal naboso, len v podkombinézach, aby sme conajmenej poškodili prekrásnu sintrovú výzdobu tejto mimoriadnehodnotnej jaskyne. Len takýmto prístupom môžeme zabezpecit, že krásu acaro jaskyne budú môct v neporušenom stave obdivovat aj generácie ponás. Pri Sintrovom sifóne 1 sme zhodnotili možnosti uloženia cerpadla aprehliadli si chodby okolo Sintrového sifóna 2, kam sa dnes niektorí znás dostali po prvý krát v živote. Priebežne sme trochu narýchlo fotilia postupovali k Pieskovým chodbám.  V pieskových chodbách smevytipovali miesto, kam sa do 3 m hlbokej šachticky ponára obcasný vodnýtok a zahrabali sa do nánosu  okruhliakov. V trojici sme za pár minútvyhlbili sondu s objemom okolo kubíka. V priamom smere po puklinevidiet úzke pokracovanie s výrazným prievanom. Tadialto by sateoreticky mohlo dat dostat na vytúžené podzemné riecisko Štiavnice, odktorého sme výškovo len niekolko metrov (hladina sifónu v Tichej tôni).Krátko po polnoci nás morí únava a narýchlo sa ešte vydávame naprieskum neznámych odbociek Pieskových chodieb. V priebehu niekolkýchminút objavujeme niekolko desiatok metrov volných pokracovaní a opät sanapájame na známy polygón. Nové priestory sú charakteristické bohatousintrovou výzdobou a viacerými jazerami hlbokými vyše kolien (tie vyšepása sme ešte neskúmali :). V momente ked sa zacíname strácat vlabyrinte chodieb pospájanom sienkami, v ktorých do každej z nich ústiviac než 20 meandrov, vydávame sa na ústup. Mapu bude treba nanajbližšej meracej akcii znovu trochu zahustit.  Z jaskyne vychádzame vhlbokej noci a trýzni nás predstava ranajšieho budícka s cestou naškolenie Therionu.