Prievano-hladacská akcia

Dňa 28-29. Augusta 2009 som sa s Lukášom Vlčekom vybral stopovať prievany.
Pred plánovaným čerpacím pokusom za asistencie elektro centrály bolo treba zistiť prievanové  stavy v oblasti keďže Zlomiská nemajú mapu prievanov.  Začali sme pekne od začiatku a postupovali sme viacmenej hlavným ťahom.  Sem tam nás zaujala nejaká tá odbočka.

Jednou z nich sa nám podarilo prejst úzkymi chodbami  od bodu 861(mapa zlomísk z roku 1999), ktoré pokračovali dalej a boli zamerané v roku 2000 P. Holúbekom. (m.b.c. 1737 – 1741) až do Spodnej chodby 1 (m. b. c1076 ). Medzi bodmi sa nachádza par prepojok a odbočiek o dlžke cca 30 mnezmapovaných chodieb, ktoré sú velmi pekne modelovane vodou. Lukáš vjednej z nich našiel aj jaskynne perly a poloperly.  Takto sa teda podarilo spojit hlavný tah s koncom Spodnej chodby 1.

Po vrátení sa na hlavný tah nás prievan zaviedol cez  Moravskú (niekdesa uvádza aj Pražskú) puklinu do ústia Spodnej chodby 1 kde bol velmivýrazný prievan (m b. c. 1054 – vid. Foto s plamenom a prilbou). Netrvalo dlho a po exkurznom prejdení a fotení spodných castí Lukášidentifikoval výrazný prievan v jednej z bocných chodieb kde sanachádzali aj žulové okruhliaky o velkosti päste. Prievan smeroval domalého závalu cez, ktorý bolo vidno dalšie pokracovanie chodby. Preneschopnost preniknút cez zasyntrované bloky neandertálskou technikou(pästný klín 🙂  ) sme vzdali další postup a rozhodli sa pre návrat napovrch. Cestou od Bakuninového komínu nás sprevádzal párik netopierov,ktoré pravdepodobne zmizli do Starých zlomísk.

O 3 ráno sme vyšli z jaskyne a na tradicné kúpanie už nezostalo casu a ani chuti.  Útocná akcia na prekonanie závalu sa plánuje na dalšiu sobotu.