Víkendové objavy v jaskyni Zlomísk

Dna 8. augusta 2009 v zložení P.Procházka, P. Novácek (speleo Brno), T. Grygar a M. Danko sme nazáklade informácii M. Kovácika o poklese vôd v koncovýchcastiach starých Zlomísk v oblasti jazier rozhodli preskúmat azamerat priestory, ktoré objavil M.D koncom minulého roka a ktorév dôsledku vysokého stavu vody boli doposial neprístupné.


Naše ocakávania sa naplnili a priprolongácii nových priestorov v castiach jaskyne kde mnohý staršíjaskyniari vôbec pochybovali, že je možný nový objav, sme svelkým potešením vstúpili do prekrásne vyzdobenej chodby, snádnajkrajšie zakrasovanej v casti starých Zlomísk. Je len škoda,že len polovica z nových priestorov oplýva krasovou výzdobou.Ostatné partie majú charakter „klasické Zlomiská“.

     Dlžka zameraného polygónového tahuje 57,47 m objavených chodieb je cca 70m, ktoré sme z casovéhodôvodu nestihli domerat, hlavne sa jedná o dva komíny a bocnévetvy tejto chodby.

     Chodba sa správa pri vyššom vodnomstave ako jedna s možných odtokových chodieb velkých jazier vstarých Zlomiskách, comu nasvedcujú koncové hlinito/pieskovésifóny.