V Zlomiskách v Hučiacej plazivke je všetko inak

Po nedávnej úspešnej výprave trenčianskych jaskyniarov do Zlomísk sme sa rozhodli pokračovať vo výkope v Hučiacej plazivke (M. Danko, P. Holúbek, A. Holúbek a P. Pokrievka st.). Vody bolo pomerne veľa, veď už pár dní sa topí sneh. Veľké prekvapenie sme zažili, keď sme prišli do Hučiacej plazivky. Ide o výkop v Pieskových chodbách ktorý klesá dolu a končí sa povzbudzujúcou ozvenou. Doteraz sme tu však vodu nevideli a hučanie počul iba Mišo Danko dakedy pred troma rokmi. Vtedy však plazivka vôbec neexistovala a práve to hučanie spôsobilo, že sa tu začalo kopať.

Mysleli sme si, že hukot spôsobuje voda tečúca na aktívne riečisko Štiavnice a toto nás hnalo dopredu. Teraz sme tu vodu aj zažili, ale išla presne opačne ako sme čakali. Išla smerom z neznámych priestorov, teda odkiaľ ide ozvena oproti nám. Strácala sa v úzkej pukline v strede výkopu, ktorej sme doteraz žiadnu pozornosť nevenovali. Odtiaľ išiel aj zvuk. Takže ak by všetko išlo tak ako má, tak za ozvenou ak sa prekopeme by mala ísť stúpajúca chodba. Výdatnosť vody bola asi 2-3 sekundové litre, takže ide o pomerne silný tok, ktorý nás môže doviesť do nových, veríme že z obrysu vybočujúcich priestorov.

1. obrázok

– mapa oblasti v jaskyni, hukot je počuť pri m. b. 1895.

– vodný tok po ľavej strane (Krpcova chodba) je nevýrazný, tichý a jeho prietok sa počas roka skoro vôbec nemení. Ako Peťo povedal prietok je asi taký, ako keď krava ští…

– koncové body v oboch chodbách majú rovnakú nadmorskú výšku 798 mnm a ich vzdialenost je 11m

–  preistory nad hučiacou sondou majú nadmorskú výšku 826 mnm  – Sieň unavených meračov

– horné poschodie je naznačené iba ako čiary bez výplní

 

2. obrázok

– zobrazené vyžšie poschodie

– spodné poschodie je naznačené ako tieň