Znovuobjevení Bielej jaskyne

Přečo si dal do tej jaskyne rebrík? Aneb není nad dokumentaci historie objevů.

V posledních dnech roku 2009 jsme podnikli speleologickou výpravu na východní břeh řeky Moravy ve složení Petra Holubcová, Jaroslav Šanda (ZO 6-28) a Petr Nováček (ZO 6-12 , Nicolaus). V nablýskané zbroji jsme se těšili na pokračování v pracech na našich obvyklých pracovištích v Nové Stanišovské jaskyni. Pavol Procházka nás však v Liptovskom Jáne pobavil zprávou, že právě zažili nejvydatnější tání za mnoho posledních let a že voda v minulých dnech tryskala i z doposud neznámých vývěrů.

(viac…)

0 komentárov

Terénny prieskum doliny Hlbokô

Terénny prieskum doliny Hlbokô

Účastníci: Michal Danko, Tomáš Grygar, Pavel Procházka, Lukáš Vlček

Zameriavanie jaskýň v oblasti Jaskyňa zlomísk (Jožova jaskyňa) až dolina Hlbokô – Jaskyňa Mirka

Sonda pri Jožovej.
1 m dlhá vykopaná  sonda S od Jožovej jaskyne (cez dolinku).

Jaskynka s jedličkou
Asi 40 m od predošlej, 20 m povyše. 3 m dlhá jaskynka s perspektívou pokračovania. Podlhovastý otvor 2 x 0,3 m orientovaný na SV.
(viac…)

0 komentárov

Záplavy v Liptovskom Jáne

Na Vianoce 25. 12. 2009 prudké oteplenie s dažďom spôsobilo enormné zvýšenie vodných stavov v Jánskej doline a následne aj Štiavnece v Liptovskom Jáne, kde bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Voda sa preliala aj cez výrazný Ponor pod Starou Poľanou, ktorý vznikol koncom mája v roku 2006 a od tých čias bolo do 25. 12. povrchové riečisko Štiavnice od tohto ponoru po vyvieračku Hlbokô suché. Členovia SK Nicolaus (J. Vajs, P. Procházka, M. Danko a P. Holúbek) prešli celú Jánsku dolinu a pozerali ponory a vyvieračky. Povrchovým tokom Štiavnice pri Stanišovskej jaskyni išlo odhadom 5-6 tisíc litrov za sekundu, z Hlbokého išlo odhadom 3 tisíc litrov kalnej vody.

(viac…)

0 komentárov

Terénny prieskum doliny Škopovo

Jaskyňa nad Jožovou
5 m dlhá jaskyňa asi 100 m SZ a 25 m povyše od Jožovej jaskyne (za dolinkou). Za vchodom s rozmermi 3,5 x 0,5 m pokračuje kolmo do masívu jedna nízka ale široká chodba na dne zanesená hlinou a kamením. Jaskyňa bez prievanu, no s perspektívou napojenia sa na jaskyňu zlomísk.

Jaskyňa pod hrebeňom v Škopove
4 m dlhá jaskyňa sa nachádza nad Jaskyňou zlomísk, pod hrebeňom Škopova v mieste zalomenia doliny na JZ. Tvorí ju jedna priamočiara chodba končiaca zasutením. Pohyb vzduchu sme v nej nezistili.

(viac…)

0 komentárov

Sobotná akcia v Novej Stanišovskej

Sobotná akcia v Novej Stanišovskej učastníci : Tomáš Kováči, Miroslav Kováčik, Peter Holúbek, Michal Danko a Filip Danihel. Pár riadkov od nášho najmladšieho  čakateľa  Filipa: V sobotu som sa zúčastnil jednej akcie  v Jánskej doline. Išlo sa do Novej Stanišovskej jaskyne  kde sme  spriechodnili jednu…

0 komentárov

Víkendové meranie objavov

Víkendové meranie objavov 23.10.2009 M.D a L. Vlček –  Začiatok akcie o 7,30 zameriavame prvé metre objavov od m. b. 1257 – 1889. Sú to v podstate najužšie miesta včetne oboch objavných úžin a chodbou SkyEurope až do prvého väčšieho priestoru. Pre nabitý program musíme…

0 komentárov

Objavy v jaskyni Zlomísk

Objavy v jaskyni Zlomísk
Dňa 19. 09. 2009 sme v zložení Pavel Procházka, Michal Danko, Tomáš Grygar a Tomáš Kováčik išli skoro na istotu. Po predošlej akcii kedy sa nám podarilo preniknúť do cca 30m dlhej chodby ukončenej úžinou nám bolo jasné, že po prekonaní úžiny sa konečne dočkáme ďalších postupov. Videli sme rozširujúcu sa chodbu a za ňou iba čierno. Zhodou okolností sme však museli čakať dva dlhé týždne aby sme sa stretli znovu v rovnakom zložení na objavnej akcii.

0 komentárov

Zlomiská sa opäť pootvorili

Na minulo týždnovej nocnej akcii,pocas ktorej sa sústredilo úsilie jaskyniarov M. D. a L. V. naposúdenie prievanov „Spodnej chodby 1“ sa našlo zaujímavézávalové miesto s intenzívnym prievanom (vid predošlý clánok ),ktoré sme sa dna 5. 9. 2009 v zložení: P. Procházka, TomášGrygar, Tomáš Kovácik a Michal Danko rozhodli navštívit apopasovat sa sním.
(viac…)

0 komentárov