Terénny prieskum doliny Škopovo

Jaskyňa nad Jožovou
5 m dlhá jaskyňa asi 100 m SZ a 25 m povyše od Jožovej jaskyne (za dolinkou). Za vchodom s rozmermi 3,5 x 0,5 m pokračuje kolmo do masívu jedna nízka ale široká chodba na dne zanesená hlinou a kamením. Jaskyňa bez prievanu, no s perspektívou napojenia sa na jaskyňu zlomísk.

Jaskyňa pod hrebeňom v Škopove
4 m dlhá jaskyňa sa nachádza nad Jaskyňou zlomísk, pod hrebeňom Škopova v mieste zalomenia doliny na JZ. Tvorí ju jedna priamočiara chodba končiaca zasutením. Pohyb vzduchu sme v nej nezistili.