Správa Speleoklubu Nicolaus za rok 2018

V Speleoklube Nicolaus bolo evidovaných 40 členov. Objavených bolo na Slovensku 20 metrov chodieb a zameraných 73 metrov. Uskutočnilo sa 134 akcií z ktorých bolo napísaných 134 technických denníkov. 

Jánska dolina

Prieskum v našej tradičnej oblasti, podobne ako v masíve Ohnišťa stagnoval, uskutočnili sme tu len niekoľko menších akcií. V Medvedej jaskyni sme prekopali Rekreačný sifón zanesený po prívalových vodách. V oblasti svahovej dolinky, kde končí Veľká Stanišovská jaskyňa sme našli tri nové jaskyne, ktoré spĺňajú ktitériá na zaevidovanie do Národnej databázy jaskýň. Neznámym dobrodruhom sme našli v máji vylomenú Jaskyňu zlomískMedvediu jaskyňu. Uzávery sme po tomto zistení dali do poriadku. V spolupráci s pracovníkmi SSJ sme počítali netopiere v Medvedej jaskyni. V mrazivom počasí v októbri sme sledovali v Stanišovskej jaskyni netopiere. Pozorovali sme hydrológiu Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke. Časť našich členov sprevádzala turistov v Malej Stanišovskej jaskyni.

Demänovská dolina

Zúčastnili sme sa zimných kolektívnych aktivít v doline, pomáhali sme tu kopať v Pustej jaskyni pod vstupnou šachtou, kde sme boli pri kratšom postupe. Exkurzne sme navštívili Jaskyňu v Sokole a počas dvoch akcií sme rozširovali meander v nových častiach. Vo vchode do tejto jaskyne sme aj bivakovali s cieľom opustiť krátkodobo civilizáciu so všetkými jej vymoženosťami. Dva krát sme exkurzne navštívili novoobjavenú Dračiu jaskyňu v ľavej strane doliny. Vykonávali sme povrchový prieskum v dolinke Vyvieranie, lokalizovali sme niekde v oblasti nad južným ukončením jaskyne Okno odtopené miesto v snehu. Navštívili sme aj Malý Sokol, kde sme v kratšej jaskyni riečneho pôvodu s prievanom prenikli asi o 3 metre dopredu a v Jaskyni spievajúcej huby sme okrem početných plodníc húb (chriapač lesný) zaregistrovali aj prievan (horný vchod). V polome vo vrcholovej časti Sinnej sa nám podarilo v spolupráci s demänovskými jaskyniarmi nájsť a zdokumentovať Medvediu jaskyňu, kde v minulosti pôsobili jaskyniari z Červených vrchov.

Jaskyne pri hrade v Liptovskom Hrádku

Na základe dohody s p. Machovou, majiteľkou hradu sme začali v jaskyni na hrade (Hrádocká jaskyňa 1) s výkopovými prácami. Počas 24 akcií sme tu postúpili dopredu o 28 metrov. Paleontologické nálezy sme priebežne odovzdávali T. Čeklovskému, pracovníkovi múzea v L. Mikuláši. Archeologické nálezy spracovávala Z. Šimková, ktorá sa tiež aktívne zúčastňovala výkopových prác. Pri sondovaní  sme tu spolupracovali najmä s jaskyniarmi z Liptovského Mikuláša, ale aj z Demänovskej doliny, Chočských vrchov, Bratislavy, Plaveckého Podhradia a iných skupín.  V okolí Skalky naproti hradu sme zdokumentovali 6 menších jaskýň s dĺžkou 44,5 metrov. Iniciovali sme ich vyčistenie, pretože  podzemie a okolie bolo znečistené komunálnym odpadom.

Čierny Váh

Zápoľnej sme uskutočnili dve akcie zamerané na prieskum prúdenia vzduchu. Pod Veľkým bokom vo Svarínskej doline sme umiestnili dataloger na meranie teploty prievanu. V lete, keď sme ho boli vybrať sa nenašiel, pretože táto oblasť bola zarastená hustou vegetáciou. V oblasti medzi Kráľovou Lehotou Svarínom sme neúspešne hľadali jaskyňu s rúrovitým vchodom, ktorú našiel P. Vaněk pri práci v lese. Na lokalite Slepé mosty sme uskutočnili 4 akcie s väčším počtom účastníkov, postúpili sme do hĺbky asi o dva metre. V spolupráci so spriatelenou skupinou sme tu vyliali 10 000 litrov vody. Táto zmizla v priebehu niekoľkých minút v pieskových sedimentoch. Je to dobrá správa pre ďalšie kopanie. Pri sledovaní Čierneho Váhu či sa v toku neobjaví zakalená voda z nášho pokusu sme našli kratšiu riečnu jaskyňu. V Jaskyni v stene vo Svaríne sme postúpili o 2 metre a zistili sme že ide jednoznačne o riečnu lokalitu. V Žeruche sme sa sústredili na oblasť pri ponore. Vertikálnu sondu s hĺbkou 6 metrov sme opustili, pretože sa tu zrútil svah ktorý držala kari sieť. Zabezpečiť pracovisko výdrevou sa nám zdalo neefektívne a tak sme začali kopať sondu priamo v ponore. Tu sme sa dostali do hĺbky 6 metrov. Je tu silný prievan (spodný vchod), v prácach plánujeme pokračovať aj v roku 2019. Medzi ponorom a vertikálnou sondou sme vykopali ešte jednu orientačnú, asi 2 metre hlbokú jamu, no pre porušený masív sme ju opustili, hoci tu tiež bol prievan. V Starej doline sme podnikli dve povrchové akcie. Podľa geologickej mapy sme kopírovali vápencové oblasti. Nepodarilo sa nám tu zaregistrovať žiadnu pozoruhodnosť stojacu za zmienku.

Iné lokality

V zimnom období sme prešli Kvačianskou dolinou, zaregistrovali sme tu kratšiu, neevidovanú tunelovú jaskyňu. V Hôľnom v Západných Tatrách sme zdokumentovali kvôli príspevku  Jaskyňu svetlonosa. Exkurzne sme navštívili Vršatec. V Priepasti v Grúni sme uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi s Liptovského Mikuláša 16 akcií. Na základe výsledkov z lavínového vyhľadávča sme tu začali kopať nový vchod. Vďaka pracovnému úsiliu J. Šandu a P. Holubcovej sa vchod podarilo prekopať. V Kameňanoch sme v Podhlavištiv spolupráci najmä s jaskyniarmi z Drienky, Ružomberka a Rimavskej Soboty postúpili asi o 8 metrov, podarilo sa nám objaviť asi 6 metrov dlhý voľný priestor. V občasnom vývere Čurgó sme v spolupráci s jaskyniarmi z Drienky a Ružomberka postúpili s pomocou kalového čerpadla do hĺbky asi 8 metrov. Jaskyňa ďalej pokračuje, skončili sme na nedostatočnom výkone čerpadla. S. Votoupal tu premývaním vykopaných sedimentov našiel črepy a volskú podkovu.  Tento archeologický materiál sme odovzdali pracovníčke SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, Z. Šimkovej. Naše akcie v Kameňanoch sa uskutočňujú zdarne aj kvôli ochote miestnych obyvateľov F. Urbana, I. Szaba a Z. Liptákovaj.  Navštívili sme exkurzne jaskyňu Borová hora pri Zvolene a na Pustom hrade sme zaevidovali vo vulkanitoch menšiu jaskyňu. Navštívili sme Kaňon Hybice a snažili sme sa neúspešne nájsť lokality ktoré opisuje M. Koreň vo svojej práci. Navštívili sme v Mojtíne Májovú priepasť kde sme odobrali vodu na rozbor. V Šípskej Fatre nad Komjatnou sme zdokumentovali rozsadlinovú lokalitu Horná Zvonica. Na lokalite Vajsove šance pri Vernári sme boli odobrať dataloger merajúci počas roka teplotu. Zistili sme že sme merali v klimaticky stabilnom pásme bez teplotných výkyvov. Navštívili sme pri tom aj ponor Kešeľova diera. Do jeho podzemia sa dostali počas povodní desiatky metrov kubických materiálu a tento ponor úplne zmenil svoj charakter. V Márnikovej diere v Horehronskom podolí sme cez úzky prielez prenikli do málo známych chodieb, kde sme našli podpisy staré niekoľko desaťročí. V mieste s prievanom sme tu kopaním prenikli dopredu asi o 6 metrov. Práca v nepríjemných podmienkach je tu náročná, ale hukot ktorý počuť zdiaľky je povzbudzujúci. Naši členovia sa podieľali aj na monitorovaní kvality vôd krasových prameňov a s nadšencom s Hýb M. Járošom sme spolupracovali pri obnovovaní studničiek v údolí Bieleho Váhu.

Spolupráca

Srdečné poďakovanie za dobrú spuluprácu patrí jaskyniarom z OS Liptovský Mikuláš, s ktorými podnikáme podstatnú časť  akcií nielen doma, ale aj v zahraničí.  Poďakovanie treba vysloviť aj jaskyniarom z JK Dubnica nad Váhom a z OS Čachtice vďaka ktorým  sme získali okolo 100 protichemických oblekov zvaných atombordel, ktoré sú v našich podmienkach takmer dokonalé jaskyniarske kombinézy. S jaskyniarmi z Turca a Ružomberka sme v zimných mesiacoch hľadali prievany v snehu na turčianskej strane Veľkého Kriváňa v Malej Fatre. Zúčastnili sme sa dvoch pracovných akcií v Priepasti pod Ostrou vo Veľkej Fatre. Pracovali sme aj v neďalekej lokalite Medvedí brloh a pod ňou sme zaevidovali novú jaskyňu, evidentne hydrotermálneho pôvodu. V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov sme sa zúčastnili pracovnej akcie v Žabej studni pod Troma studničkamiPodtatranskej kotline. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Ružomberka pri prieskume jaskýň v Komorníckej doline. Do Národnej databázy jaskýň tu pribudli lokality (Okno i. S. v Čatnom, Soví tunel, Jaskyňa v Mladuche, Rúra v Mladuche, Okno v Mladuche, Visutá diera v Mladuche). V dvoch z nich sa našlo hniezdo sovy. Kosti tu boli vyzbierané a doručené J. Obuchovi do Blatnice na určenie. Jednu akciu sme pomáhali kopať jaskyniarom zo Strážovských vrchov v priepasti Kortmanka. V rámci spolupráce s rimavskosobotskými jaskyniarmi sme pomáhali pracovať v Špaňopoľskej jaskyni a dva dni sme pracovali v Drienčanskom krase na lokalite Medzikadlub. Na pozvanie jaskyniarov z Čachtíc sme sa zúčastnili prác v Hladovom prameni a na lokalite OMVJ. Zúčastnili sme sa otvorenia jaskyniarskeho týždňa v Pružine – Priedhorí. V spolupráci s jaskyniarmi z Oravy sme boli odobrať kostrové pozostatky v Bezodnej priepasti v Osobitej. Našli sme tu aj uhlíky, pozostatky z fakle ktorou si svietili dávni návštevníci lokality. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Bratislavy pri prieskume Jaskyne starých objaviteľov v masíve vrchu NovýBelianskych Tatrách. V závere roku sme miestnym jaskyniarom pomohli pri výkope v Kečovskej vyvieračke 3 Slovenskom krase. Zúčastnili sme sa Speleomítingu v L. Jáne, Speleofóra v Moravskom krase, Záveru sezóny v Borinskom krase a stretnutia jaskyniarov z Liptovského Trnovca na konci roku.

Práca s deťmi

V rámci podujatia jaskyniarske leto sme uskutonili 4 výlety cez školské prázdniny. Vystúpili sme dňa 3. júla na Čebrať nad Ružomberkom a navštívili jaskyňu, účasť 21 zujemcov. Mošnickú jaskyňu sme navštívili dňa 10. júla, účasť 43 záujemcov. V utorok 24. júla sme za účasti 19 záujemcov vystúpili na Poludnicu a navštívili jaskyňu Kamenné mlieko. Dňa 7. augusta sme v počte 26 záujemcov navštívili Bystriansku jaskyňu a kras v okolí Valaskej. Tieto akcia sa uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi z jaskyniarskych klubov Ružomberok, Demänovská dolina a Brezno.

Zahraničie

Na prelome roku 2017-8 sa náš člen S. Votoupal zúčastnil výpravy do Kosova, kde sa skúmala a mapovala jaskyňa Radavac. V tejto oblasti sa S. Votoupal zúčastnil aj výprav na prelome marca a apríla a na konci septembra. Dosiahli sa tu čiastkové postupy.

V zimných mesiacoch sme navštívili spolu s jaskyniarmi z Liptovského Mikuláša a Ružomberka najdlhšiu ruskú jaskyňu ležiacu na rieke Lene na Sibíri.

V dňoch 2. a 3. mája S. Votoupal s manželkou skúmali kras v okolí obce Kuterevo v Chorvátsku, zaregistrovali sa len povrchové krasové javy.

V lete sa dvaja členovia zúčastnili týždňového výletu do Macedónska a vzávere augusta sa traja členovia klubu zúčastnili výpravy na Jakupicu, kde sa dosiahli čiastkové postupy.

Dňa 1. 2. 2018 zostavil Peter Holúbek, foto: V. Škuta, J. Šanda, P. Holúbek, D. Gratkowska