Správa SK NICOLAUS za rok 2015

Správa o Činnosti Speleoklubu Nicolaus za rok 2015

V roku 2015 bolo evidovaných v Speleoklube Nicolaus 36 členov zo Slovenska, Českej republiky a Ruskej federácie. Pôsobili sme v tradičných krasových lokalitách, ale aj v zahraničí.

Jánska dolina

Jaskyni zlomísk sme sondovali v najvyšších častiach zvaných Sieň Janka V. Zamerali sme tu objav z minulého roku v dĺžke 17.12 metra, jej denivelácia stúpla o 3 m na 147 m. P. Vaněk tu začal neďaleko od tohto miesta hĺbiť v klesajúcej chodbe sondu. Podaril sa tu krátky postup, dopredu vidno asi 3 metre, chodba smeruje do bielych miest… V stúpajúcich častiach jaskyne sme pracovali na otvorení nového vchodu, oceňujeme pomoc M. Sovu a Ľ. Krčmárika z Trenčianskeho speleoklubu.

Novej Stanišovskej jaskyni sme pozorovali vodné stavy a sondovali v závale v Laučíkovej sieni. Čiastočný postup v tomto závale smerujúcom do masívu dosiahli jaskyniari zo spriatelenej českej jaskyniarskej skupiny Zlatý kůň. J. Šanda tu vyhotovil fotodokumentáciu. So zábermi z tejto lokality získal ocenenie vo fotografickej súťaži, ktorú organizovala Česká speleologická spoločnosť.

Sokolovej jaskyni našli pri potápačskom prieskume poľskí jaskyniari v oblasti vchodu ľudské kosti.

V jaskyni Rúra v Špatnej dolinke sme uskutočnili 8 akcií. Prekopali sme tu hlinený sifón a Janko Naništa tu postúpili dopredu asi o 15 metrov. Stúpajúca vetva vedie na povrch, ďalšie pokračovanie je asi v úzkej, neprieleznej klesajúcej pukline. Pri Rúre sme zamerali 10 metrov dlhú, riečnu, tesnú jaskyňu, ktorá svedčí o vývoji tejto časti Jánskej doliny v širšom okolí Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi.

Malej Stanišovskej jaskyni sme v spolupráci s členmi HZS rozširovali úzky zasintrovaný komín.

V tradičnej výkopovej lokalite, Kanálovej jaskyni sme uskutočnili 3 akcie, ktoré boli zamerané na vypratávanie materiálu brániaceho v efektívnom kopaní v jaskyni, ktorá je ukončená ľahko kopateľným sifóniom s žulovými, rozpadajúcimi sa okruhliakmi do priemeru 30 centimetrov.

Asistovali sme potápačom z Českej republiky (O. Bělica a kol.) pri čistení výveru Hlbokô od starých driev a zamerali sme suché časti jaskyne s tým, že potápači sa napoja na náš polygón.

Pri turistickom výstupe na Ďumbier v zime na lyžiach sme s M. Vrbičanom zaregistrovali v kosodrevine nad Brenkusovou kolibou prievan. Jeho zemepisné súradnice sú x-1210186,857; y-377054,958, nadmorská výška 1407,571 m.

Vymenili sme plechové dvere do Stanišovskej jaskyne za mreže, od čoho si sľubujeme prirodzenejšie prúdenie prievanov a voľnejší pohyb aj motýľov, komárov, salamandier, žiab a iných božích tvorov.

Jánskej doline a na Čiernom Váhu sme v spolupráci s Michałom Banaśom z Krakova s profesionálnou termokamerou.

Ohnište

Výkopové práce v lokalite Komáří hrad v lokalite P. Macečka a S. Votoupala. Postúpilo sa tu dopredu asi o 8 metrov. Pôsobilo sa aj v jaskyni Kľúč, no bez významnejšieho postupu. V rámci ochrany sa vzduchotesne uzavrela jaskyňa Silvošova diera. V priebehu nasledujúceho obdobia bude treba navštíviť Ľadovú priepasť na Ohništi či sa zmení ľadová výplň. S negatívnym výsledkom sa uskutočnil z iniciatívy S. Votoupla a P. Macečka aj povrchový prieskum masívu Ohnišťa.

Demänovská dolina

Zúčastnili sme sa výkopových prác v jaskyni Okno Hrôzostrašnom brlohu na Krčahove, v Jaskyni mieru sme boli s E. Farkašovskou odobrať vzorku kostí drobných stavovcov v novoobjavených priestoroch pod dolinkou Okno a sledovali sme zimný prievan vo Ventarole v Machnatom, kde sme umiestnili na zimnú sezónu 2015-6 dataloger zaznamenávajúci priebeh teploty. Asistovali sme pri meraní nového vchodu do Pustej jaskyne.

Čierny Váh

Zápoľnej sme sa zamerali na hľadanie prievanu. Navštívili sme po rokoch časť zvanú Šrotovisko. Názov je priliehavý, do TD sme poznamenali: Je to tu hrozné a už by som sa tu veru nechcel vrátiť. Rozbité steny, steny tvoria sedimenty, ktoré sa každú chvíľu môžu zrútiť, navštívili sme tu aj koncový vodný sifón. P. Vaněk a P. Holúbek vyliezli komín v najväčšom priestore v jaskyni severne od odbočky na Ce-ru-wei-nan-si-ku. Končí stropnou kupolou bez možnosti ďalšieho pokračovania. Priestory v dĺžke 36 metrov sme zamerali. Spolupracovali sme s pracovníkmi Správy slovenských jaskýň (P. Bella, Ľ. Gaál, J.Litva), ktorý tu robili geologický a geomorfologický výskum, ako aj s pracovníčkou SMOPaJ (M. Orvošová) a pracovníkom Geologického ústavu SAV (R. Milovský), ktorí pracovali na mineralogickom výskume lokality. Z dôvodu nedostatku kvalitných snímok z tejto lokality tu fotografoval Jaroslav Šanda s Petrou Holubcovou. S jaskyniarmi z Krakova (D. a P. Gradkowski) sme využili suchú periódu na prieskum odľahlých častí jaskyne. Po rokoch sme navštívili a spresňovali miesta ktoré ešte treba zamerať a doskúmať.

Najväčšie pracovné nasadenie (27 akcií) v roku 2015 sme mali na Slepých mostoch. Ide o vertikálnu dieru vytvorenú v dolomitoch v tesnej blízkosti cesty medzi osadami Svarín a Čierny Váh. Je vyplnená pieskom s občasným výskytom nekrasových okruhliakov do priemeru 4 cm. Našli sme tu kosti so stopami po pílení, ktoré určil paleontológ Martin Sabol z UK Bratislava. Podľa neho stavce patrili s najväčšou pravdepodobnosťou mladému medveďovi. Dosiahli sme tu hĺbku 8 metrov. Na sondovanie treba už 6 jaskyniarov, pretože nie je možné haldovať vykopaný materiál pred vchodom, musí sa nosiť až za cestu, čo komplikuje sondovanie. Vedľa tejto lokality sa nachádza puklina s prievanmi, ľahko identifikovateľná v zime podľa námrazy. Na začiatku zimy sme tu umiestnili loger s cieľom zistiť sezónny priebeh teploty. V okolí Slepých mostov sme uskutočnili povrchový prieskum. Našli sme tu kratšiu jaskyňu. Oblasť je veľmi zaujímavá, žiadalo by sa tu urobiť podrobnejší prieskum aj v zimnom období.

Jednu akciu sme venovali lokalizácii plazivkovitej jaskyne pod obcou Svarín, ktorú pred rokmi náhodne našiel P. Vaněk. Nepodarilo sa ju nájsť.

Dve pracovné akcie sme venovali lokalite Štipcová. V jaskyni ktorej vchod našiel v roku 2014 S. Votoupal sme sondovali, dopredu tu vidno asi 2 metre, treba rozoberať veľké bloky skál.

Šulkovej priepasti na Veľkom Boku sme umiestnili na zimnú sezónu dva logery, ktoré merali teplotu. Zdá sa, že v jaskyni je prievan, ktorý pochádza zo stabilnej klimatickej zóny, takže je tu dôvod začať so sondážnymi prácami.

Jednu pracovnú akciu sme uskutočnili v jaskyni Skladisko vo Svarínskej doline. Po rozšírení úžiny sme tu prešli vo fratickom kanáli dopredu o 3 metre, končí to depresívne. V jaskyni sme našli kryštály kalcitu. Nad touto jaskyňou P. Laučík s M. Kováčikom orientačne zamerali jaskyňu s názvom Tajná. Ide o jaskyňu s dĺžkou 9 metrov, ktorú v závere minulého storočia našli P. a P. Laučíkovci.

Pracovnú akciu sme venovali výkopu v Jaskyni nad potokom vo Svarínskej doline. Ťažili sme tu zaujímavú bielu hlinu, v sondovaní plánujeme pokračovať.

S Dušanom Jančovičom sme navštívili jaskyne v dolinke Žerucha. Ide o zaujímavé lokality, najmä Svarínska jaskyňa by mohla byť zaujímavá z hľadiska ďalšieho pokračovania.

V letných mesiacoch sme zaregistrovali suché riečisko na dolnom toku potoka pretekajúceho dolinkou Nižný Chmelienec. Voda sa postupne ponárala v piesočných sedimentoch, pravdepodobne vtekala do dolomitového masívu. V tejto doline sme hľadali jaskyňu, ktorá by sa tu mala nachádzať.

Dvaja členovia klubu v letných mesiacoch uskutočnili prechod Bielym Váhom od Važca po sútok s Čiernym Váhom. Zaregistrovali sme tu zaujímavú jaskyňu s prievanom, ktorú treba preskúmať a niekoľko krasových vyvieračiek.

Ostatné lokality

Z iniciatívy P. Laučíka sa uskutočnil povrchový prieskum terénu v okolí Lučivnej s cieľom porovnať tento ho s výstupom z laserového merania povrchu systémom LIDAR, získaného z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, za čo im patrí srdečná vďaka.

V dolinke Hôľno v Západných Tatrách sme zaregistrovali dve nové jaskyne. V jednej z nich sme v závere roku v spolupráci s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca intenzívne sondovali. Spočiatku sľubne smerujúci, klesajúci meander náhle zmenil smer a vykopali sme sa na povrch, je tu však ešte možnosť pokračovania. Počas kopanie sme našli značné množstvo kostí, ktoré sme odovzdali E. Farkašovskej, paleontologičke SMOPaJ.

Mošnickej doline sme sa zúčastnili výkopových prác v Sezamovej jaskyni a uskutočnili sme tu v zimnom období pochôdzku na zisťovanie prievanov.

Pri Janoškovom domove medzi Liptovským Hrádkom a Kráľovou Lehotou sme zamerali kratšiu koróznu lokalitu s dĺžkou 4 metre. V tejto lokalite sme zamerali v dĺžke 4,4 metra jaskyňu s antropogénnymi úpravami v dĺžke 4,4 metra. Dali sme jej pracovný názov Jaskyňa oproti Maši. Nad ňou je dolinka v ktorej je niekoľko neprielezných dier do podzemia, nachádza sa tu trativý ponor vôd malej výdatnosti vytekajúci z napájadla pre kravy.

V spolupráci s jaskyniarmi z Chočských vrchov sme sondovali v Andaházyho diere v Prosieckej doline.

Navštívili sme jaskyňu Vajsove šance v Stračaníku, kde sme domerali 49 metrov a nakreslili sme mapu. V zanesenej chodbe sme sondovali. Orientačne sme tu zaregistrovali asi 50 hibernujúcich podkovárov malých.

Navštívili sme s J. Gajdošom a E. Farkašovskou Zasypanú priepasť na Červenci, kde sme zaregistrovali prievan.

Bacúšskej doline sme uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi zo Spelea Detva zimný povrchový prieskum v krasovom masíve ktorý prechádza z Horehronia do Malužinskej doliny. Našli sme niekoľko výparov, ktoré sme zdokumentovali, asistovali sme aj pri meraní teploty vzduchu v zimnom období vychádzajúceho z lokality Jančíková na sklade.

Tesných skalách pod obcou Hybe sme navštívili z iniciatívy J. Teplického asi 15 metrov dlhú Hadiu jaskyňu. Je prístupná iba zlanovaním alebo skladacím rebríkom. Našli sme tu hniezdo výra, ktoré preskúmal J. Obuch s E. Farkašovskou. V kameňolome v blízkosti hlavnej cesty do Hýb sme zaregistrovali 10 metrov dlhú Líščiu dieru. Ide o jaskyňu objavenú pri práci v kameňolome ktorá slúži líškam ako brloh.

V Hybiach v Krížovej doline sme sa podľa informácie J. Teplického snažili lokalizovať 1,5 metra hlboké prepadlisko, ktoré vzniklo v poľnej ceste a dnes je zasypané. Jeho približné súradnice x-1199626,214; y-365959,440, nadmorská výška 734 m. V údolí Bieleho Váhu navštívime staré sídlo, pivnicu, kde žili ľudia do 60. rokov minulého storočia. Žil tu obecný pastier Husarčík, ktorý tu vychovával aj deti. Dnes je to zničené, klenba pivnice sa však zachovala. V rohu miestnosti je otvor, ktorým do podzemia chodí dáka zver, pred domom je prameň či vyvieračka, výdatnosť je malá, azda iba dl/sekundu. Zemepisné súradnice x-1200282,667; y-365563,374, nadmorská výška 680 m.

V spolupráci s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca sme napísali kapitolu do knihy Divočina pod Salatínom.

V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov a Ružomberka sme lokalizovali Salatínsku sondu.

Navštívili sme po jaskyniarskom týždni s jaskyniarmi z Varína Strateneckú priepasť, kde sme pracovali v závale na najnižšom mieste.

Zúčastnili sme sa akcie v Ponore na Muroch vo Važeckom krase, kde sondujú jaskyniari z OS Liptovský Mikuláš.

Pri turistickom výstupe na Borišov vo Veľkej Fatre sme našli doteraz neevidovanú jaskyňu a lokalizovali sme depresiu nad chatou kde by mohol byť v zimnom období prievan, čo treba preveriť. Informovali sme o tom miestnych jaskyniarov.

Práca s deťmi

Pre deti sme zorganizovali: január, výlet k vodopádu v dolinke Šuštiačka, 14 osôb; február, Stanišovská jaskyňa, 24 osôb; apríl, Partizánska jaskyňa v Jánskej doline, 19 osôb;  máj, Važecký kras, 15 osôb; júl, v spolupráci s fy. Ikea výlet do Belianskej jaskyne, 20 osôb; júl, v spolupráci s fy. Ikea sme uskutočnili výlet do Silickej ľadniceGombaseckej jaskyne, zúčastnilo sa ho 43 osôb; júl, Okno v Demänovskej doline, 17 osôb; august, výlet do Brestovskej jaskyne, zúčastnilo sa ho 42 osôb; august, výlet do jaskyne Dúpmica v Sucej doline, 20 osôb; november, výlet do kaňonu Hybice, 26 účastníkov, spolu 240 účastníkov.

Zahraničie

Zúčastnili sme sa na Morave podujatia Speleofŕum, turisticky sme tu navštívili Sloupsko-šošůvské jaskyne a Punkevní jaskyňu. Na jubilejnom, 50. ročníku cyklistickej súťaže Petrbokov memoriál (Praha-Zlatý kůň), ktorý sa uskutočnil 30. mája sme vytvorili slovenské družstvo.

Turistický rozvoj územia

Viacerí členovia speleoklubu sa dobrovoľne podieľali na kopaní prístupového chodníka cez rúbanisko k mohutnému výveru Bocianky nazývaného Žila v Staobocianskej doline, ktorý môže byť krasového pôvodu a odvodňovať územie budované vápencami ktoré tvoria pokračovanie komplexu v ktrom je vytvorená Jaskyňa mŕtvych netopierov.

Montanistika

Pod hornou nádržou PVE Čierny Váh sme navštívili štôlňu razenú pri stavbe elektrárne. Našla sa pri likvidácii požiaru v NPR Turková. Jej dĺžku sme odhadli na 250 metrov. V spolupráci s mykológmi I. a V. Kautmanovcami sme tu hľadali huby na uhynutých motýľoch. Členovia Z. Laučíková a P. Laučík natrvalo upustili od historických a montanistických prieskumov v oblasti Vyšnej Boce a vzdali sa aj sprístupňovacích prác v štôlni Salvátor vo Vyšnej Boci.

 

V roku 2015 členovia SK Nicolaus uskutočnili 137 akcií z ktorých urobili technické denníky na ktorých objavili 34 a zamerali 179 metrov.