Novinky z prieskumu Novej Stanišovskej jaskyne

Včera 24. 9. 2012 sme (P. Vaněk, P. Holúbek) navštívili Novú Stanišovskú jaskyňu. Keď sme išli okolo pútača P. Hipmana a S. Šrola, okolo ktorého bolo veľa turistov tak Peter poznamenal: Aha, Stano sa na nás díva. Azda to Stano z druhého sveta vyslyšal a odmenil našu návštevu jaskyne. V oblasti Alfonzovej studne (m. b. 170) sa P. Vaněk dostal k dobre zamaskovanému rebríku Stana a zostúpili sme tu asi o 8 metrov hlbšie ako bolo miesto, kde sa stráca voda tečúca v jarnom období jaskyňou. Odhadom sa tu nachádza asi 30 metrov chodieb, ktoré končia studňou kde sa stráca voda a potom komínom s chodbou, ktorá končí polosifónom, ktorý sa dá jednoducho zlikvidovať prekopaním blatistých sedimentov.

(viac…)

0 komentárov

Jeskyně Klíč, Ohniště, Nízké Tatry

Tímto článkem o jeskyni Klíč vkládáme malý kamínek poznání do stále tajuplného podzemí Ohniště. Název Klíč vznikl v prvních fázích výzkumu této jeskyně a vyjadřuje naše představy a naděje, že už se nám konečně otevře brána do tajemného Ohniště. A jak už to tak bývá, tento fragment nevyřešil zhola nic, ba naopak nastínil mnoho dalších otázek. A jak výzkum pokračoval a pokračuje je jasné, že se nám ty dveře do podzemí otevřely jen pramálo.

V širších souvislostech to vypadá, že generální směr míří na propast Havran. Naopak podle průvanů nás hypoteticky láká Závrt Lešinského – jeskyně podstatně blíže, kde průvany naznačují jako spodní vchod do Klíče. Toto se nám ale zatím nepodařilo prokázat.

Každopádně tato nová jeskyně s několika drobnými potůčky, hezkou výzdobou, jezírkem a atraktivností průstupu má naději stát se zajímavou exkurzní (pardon ochranáři – badatelskou) lokalitou. Obzvláště, podaří-li se nám otevřít druhý spodní vchod. V praxi jsme si zde ověřili možnosti lavinového vyhledávače, kdy na nejhlubším a nejvzdálenějším místě jeskyně je to „jen“ asi 6m na povrch…

Celková délka jeskyně je zatím 316m s převýšením 66,5m.

Všem kamarádům, kteří se na této lokalitě jakkoliv podíleli patří náš velký dík.

A snad se nám někdy podaří i článek do Spravodaje SSS

(viac…)

0 komentárov

Návšteva koncových častí Novej Stanišovskej jaskyne

S francúzskym jaskyniarom Dominikom Fabrem z mesta Touluse sme navštívili v nedeľu 15. 7. 2012 Novú Stanišovskú jaskyňu.

Minuloročná suchá jaseň spôsobila, že už teraz sa dajú navštíviť koncové časti Novej Stanišovskej jaskyne. Pripravení sme boli rozširovať úžinu v miestach kde sa stráca potôčik. V tomto mieste sa aj jaskyniari z Martina v zime pokúšali prísť na miesto zo záhadným hučaním vody, no úžina bola nad ich štíhle, no v konečnom dôsledku len tučné telá. Teraz je však úžina celá zaplavená, voda tu stúpla asi o 3 metre, no hučanie je zreteľne počuť.

Nevieme si vysvetliť túto záhadu, je možné, že tu ešte priteká ďalšia voda z masívu Slemä. Otázka je však taká, kde tieto vody vyvierajú? Odpoveď na túto otázku asi nebude také jednoduché, veď doteraz nie je vôbec zrejmé, kde tečú ponárajúce sa vody zo Stanišovskej doliny. Takže otáznikov je neúrekom, len či sa dakedy dopracujeme aj k odpovediam. Azda teraz v sobotu sa nám podarí poodhaliť ďalšie tajomstvá stanišovských jaskýň.

ilustračné foto z koncových častí jaskyne:
(viac…)

0 komentárov

Pár fotiek z Novej Stanišovskej jaskyne

V sobotu Peťo H. dohodol jaskyniarov z Poľska a Ruska na akciu do koncových častí Novej Stanišovskej jaskyne kde chceli rozširovať úžinu pri vodnom toku. Kedže adeptov na kopanie bolo neúrekom rozhodli sme sa rozdeliť na dve skupiny. Peťo s hosťami išli priamo na pracovisko a ja s Pavlom sme si spravili pohodovú foto akciu.
Pri príchode až na koniec jaskyne, k pracovisku nás zaujal prítok vody zo závalu, ktorý bol spôsobený veľmi teplým počasím na povrchu. Jar sa teda neúprostne blíži a nám ostávajú posledné týždne na prieskum a prácu v nových častiach jaskyne.
(viac…)

0 komentárov

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2011

Najväčšie pracovné úsilie sa v spolupráci s jaskyniarmi z Martina, Trenčína, Topolčian, Moravy a Poľska venovalo výkopovým prácam v Novej Stanišovskej jaskyni v Topolčianskom kyslíkovom sifóne. Bohužiaľ aj napriek postupu približne o 10 metrov sa nepodarilo preniknúť do voľných častí. V závere roku sa tu podarilo prekonať v spolupráci s jaskyniarmi zo Zakopaného a Demänovskej doliny Sifón s dychom a následne za ním objaviť okolo 500 metrov nových priestorov. Na začiatku roku 2012 má jaskyňa dĺžku 3186 metrov, takže v roku 2011 sa dĺžka jaskyne zväčšila o 852 metrov. Výraznú pomoc pri rozširovaní kritických úžin (Trojuholníky) vykonali neorganizovaní jaskyniari zo severnej Moravy združení okolo J. Pospíšila.

(viac…)

0 komentárov

Jaskyňa Zlomísk priestory za 2. sifónom

Suchá jeseň, dlhá a chladná zima roku 2011/2012 spôsobila, že sa výrazne obmedzil prietok krasových vôd do starých častí jaskyne Zlomísk. Dňa 18. 2. 2012 sa jaskyniari OS Nicolaus v zložení M. Danko a P. Procházka rozhodli tieto priestory navštíviť s tým, že skonrontrolujú výšku vodnej hladiny v 2. sifóne. Už pri príchode k 2. sifónu bolo zrejmé, že hladina vody je na dlhodobom minime. Po nazretí do sifónovej plazivky sme skonštatovali, že je naplnená na 50% a to bola výzva… Po krátkom zhodnotení situácie sme sa rohodli, že sa pokúsime o prienik do zadných častí jaskyne. Každý z jaskyniarov si zvolil svojský spôsob prekonania tejto prekážky.
(viac…)

0 komentárov

Objavy v Novej Stanišovskej jaskyni

V nedeľu 11. 12. 2011 sa opäť potvrdili slová Viktora Ďurčeka z Prešova. Ak chcete čosi objaviť, tak treba zavolať na akciu niekoho, kto v tej lokalite ešte nikdy nebol. Na kopanie do Novej Stanišovskej jaskyne ešte večer nebolo skoro nikoho. P. Laučík bol chorý, P. Procházka je zaneprázdnený v škole akýmisi kreditmi, F. Danihel volal že nemôže, V. Laučík nedvíhal telefón, P. Vaněk mal rodinné povinnosti, M. Kováčik tiež čosi mal. Ozval sa iba J. Vajs že by mohol ísť a dohodnutý som bol aj s P. Herichom juniorom, že ak sa mu bude chcieť ísť, tak ho ráno beriem do Liptovského Jána v Okoličnom.
(viac…)

0 komentárov