Novinky z prieskumu Novej Stanišovskej jaskyne

Včera 24. 9. 2012 sme (P. Vaněk, P. Holúbek) navštívili Novú Stanišovskú jaskyňu. Keď sme išli okolo pútača P. Hipmana a S. Šrola, okolo ktorého bolo veľa turistov tak Peter poznamenal: Aha, Stano sa na nás díva. Azda to Stano z druhého sveta vyslyšal a odmenil našu návštevu jaskyne. V oblasti Alfonzovej studne (m. b. 170) sa P. Vaněk dostal k dobre zamaskovanému rebríku Stana a zostúpili sme tu asi o 8 metrov hlbšie ako bolo miesto, kde sa stráca voda tečúca v jarnom období jaskyňou. Odhadom sa tu nachádza asi 30 metrov chodieb, ktoré končia studňou kde sa stráca voda a potom komínom s chodbou, ktorá končí polosifónom, ktorý sa dá jednoducho zlikvidovať prekopaním blatistých sedimentov.

Našli sme tu fľašu s destilovanej vody plnú dobrého karbidu, čo nás mimoriadne potešilo. Treba to zamerať a pripojiť na mapu a azda tu stojí za to nasypať si popol na vlastnú hlavu, prečo sme si túto chodbu pri meraní so Z. Hochmuthom nevšimli. Na konci jaskyne, pri meračskom bode 542 sa nám podarilo dostať k vodnému toku a odobrať jeho vzorku. Dobrá Daška Haviarová nám odmerala vodivosť, ktorá dosiahla 386 mikrosiemensov na centimeter. Zároveň sa odmerala vodivosť Nadinej studničky, ktorá je 342 mikrosiemensov na centimeter. Takže asi sú to nesúvisiace vody, lebo to by musel mať tok v Novej Stanišovskej jaskyni niekde prítok málomineralizovaných vôd, čo by však nesedelo s prietokom vody v Nadinej studničke, pretože tok v Nadinej Studničke je podľa odhadu totiž asi rovnaký ako tok pri meračskom bode 542. Nadmorská výška Nadinej studničky je asi 10 metrov pod m. b. 542 metrov a ten má nadmorskú výšku 758 metrov.

Takže veci okolo vôd v Stanišovských jaskyniach sa opäť zamotávajú a môže to byť ešte veľmi zaujímavé. Napríklad na konci je opäť minimálny stav vôd a z úzkej pukliny počuť hukot väčšieho vodného toku. Len ako sa k nemu dostať. Či cez zhora visiaci zával, či cez úzku puklinu. Tá však odolala aj tenkému plazičovi P. Pokrievkovi z Martina. Ak sucho vydrží tak na problémoch pokračovania Novej Stanišovskej jaskyne budeme určite usilovne pracovať.

Pre stránku SK Nicolaus napísal Peter Holúbek