Jeskyně Klíč, Ohniště, Nízké Tatry

Tímto článkem o jeskyni Klíč vkládáme malý kamínek poznání do stále tajuplného podzemí Ohniště. Název Klíč vznikl v prvních fázích výzkumu této jeskyně a vyjadřuje naše představy a naděje, že už se nám konečně otevře brána do tajemného Ohniště. A jak už to tak bývá, tento fragment nevyřešil zhola nic, ba naopak nastínil mnoho dalších otázek. A jak výzkum pokračoval a pokračuje je jasné, že se nám ty dveře do podzemí otevřely jen pramálo.

V širších souvislostech to vypadá, že generální směr míří na propast Havran. Naopak podle průvanů nás hypoteticky láká Závrt Lešinského – jeskyně podstatně blíže, kde průvany naznačují jako spodní vchod do Klíče. Toto se nám ale zatím nepodařilo prokázat.

Každopádně tato nová jeskyně s několika drobnými potůčky, hezkou výzdobou, jezírkem a atraktivností průstupu má naději stát se zajímavou exkurzní (pardon ochranáři – badatelskou) lokalitou. Obzvláště, podaří-li se nám otevřít druhý spodní vchod. V praxi jsme si zde ověřili možnosti lavinového vyhledávače, kdy na nejhlubším a nejvzdálenějším místě jeskyně je to „jen“ asi 6m na povrch…

Celková délka jeskyně je zatím 316m s převýšením 66,5m.

Všem kamarádům, kteří se na této lokalitě jakkoliv podíleli patří náš velký dík.

A snad se nám někdy podaří i článek do Spravodaje SSS