Šokujúce sucho v Novej Stanišovskej j.

Dňa 14. mája 2012 som navštívil Novú Stanišovskú jaskyňu, pretože občasná vyvieračka v ústí Stanišovskej doliny je stále suchá, hoci po iné roky v tomto období už veselo chrlievala vodu. Prešiel som vodnú puklinu, prvý sifón, druhý a vošiel som do Vstupného dómu, vody niet. Tak sa dopracovávam do Chodby utrpenia. Cesta do Šrolovho dómu je voľná, vody tu niet. Na tomto stave sa asi podpísalo suché jesenné počasie v roku 2011 a zásoby podzemnej vody nedoplnili ani topiace sa snehy. Nám jaskyniarom tento stav určite vyhovuje a určite by stálo za to, aby sa pozreli aj iné lokality, kde bráni voda v ďalšom postupe, napríklad v Jaskyni zlomísk.