Jubileum rusko-slovenského jaskyniara

Užje to niekolko rokov, co v speleoklubeNicolausaktívne pôsobí ruský jaskyniar NikolajVasilievic Jermakov. Narodil sa v roku 1951 v uralskom meste Sverdlovsk(dnes Jekaterinburg), kde žil iba prvé tri roky. Jeho otec,ktorý pracoval vovojenskom priemysle sa za prácou casto stahoval a tak castživota strávilaj na Sibíri ci Kazachstane. Ked navštevoval ôsmu trieduzákladnej školyv Moskve tak si precítal sprievodcu po moskovskej oblasti. Tu saopisovalookolie rieky Pachva v Leninských gorkách. V podzemných baniachsa tuoddávna tažil vápenec, ktorý sa používal v Moskve ako stavebnýmateriál.S kamarátmi tu so svieckami prechádzali kilometre v podzemía hladali spojenie medzi štôlnami na lavom a pravom brehu rieky.Azdatu v prirodzených krasových dutinách nafáraných štôlnami vznikolzáujemo speleológiu a spolu s kamarátom vstúpili do speleologickéhozdruženia Kras, ktoré viedol Sergej Korogodov.
(viac…)

0 komentárov

Čo nové v Novej Stanišovskej jaskyni?

Na prvý pohľad by sa zdalo, že podobne ako sme konštatovali pri podobnom príspevku o Jaskyni zlomísk, že nič. Pôdorysná mapa sa od stavu z roku 1996 takmer nezmenila a dĺžka zameraného polygónového ťahu je 2,5 kilometra. Avšak je tu však niekoľko zaujímavých momentov, ktoré asi stoja za povšimnutie.

Jaskyňa je už od objavov v roku 1971 ťažko prístupná cez Vodnú puklinu a Chodbu utrpenia, ktorá je počas topenia snehu, alebo počas výdatnejších zrážok celé mesiace v roku zatápaná aktívnym tokom a nebolo možné sa do jej značnej časti dostať. Po relatívne dôkladnom prieskume SK Nicolaus a Komisie pre potápanie z Prešova sa jaskyňa na dlhé roky opustila s tým, že jej dĺžka je 2286 metrov a ďalšie pokračovanie je síce pravdepodobné, ale náročné najmä kvôli obtiažnemu prístupu. Sporadicky sa navštevovala exkurzne a ešte menej pracovne a aj to iba jaskyniarmi z Martina a Moravy. Po rokoch oddychu od tejto jaskyne sme sa s novým
(viac…)

0 komentárov

Co nového na Ohništi

zápis akce ze soboty 6.8.2011

Nejprvebych se rád kajícne omluvil pánum Petrum Va., Ho., La.. Bezjejichž pricinení bychom zdaleka nebyli na lokalite Klíc takdaleko a hluboko. Kolik je to nyní vlastne metru a jaképrevýšení, nevíme – prostory ješte nejsou zamereny.

Akce zacalav pátek velkým a težkým rozhodováním, kdy Silvestr dlouhováhal, zdalipak pojede na JT, trochu se spolecensky povyrazit, cimá radeji zvolit mou nekomunikativní spolecnost. Po dlouhém uvažování zvítezilo Ohnište. A protože naše rozhodnutíodjet padlo jako obvykle na poslední chvíli, nestacili jsmekontaktovat naše záchytné kamarády z Liptovské kotliny a takjsme pátecní noc strávili opet jako psanci na šterku predchatou… Naštestí už nepršelo, zato déletrvajícíobdobí deštu bylo poznat v jeskyni.

(viac…)

0 komentárov

Premeranie Partizánskej jaskyne v Jánskej doline

Pred pár rokmi nám v hlavách skrsla myšlienka, zostaviť therionovskú 3D mapu územia zahrňujúceho Jánsku dolinu, Demänovskú dolinu a masív Krakovej hole, nachádzajúci sa medzi nimi. Už niekoľkoročné úsilie prináša krásne a efektnévýsledky. Mapy dolín neustále dopĺňame o ďalšie lokality. Keďže z viacerých, i keď pomerne rozsiahlych, jaskýň niet meračské údaje…

0 komentárov

Víkendová akcia v j. Zlomísk

Počas upršaného víkendu sme sa rozhodli po dlhšom čase prevetrať v jaskyni Zlomísk. Cieľ bol podrobnejšie preskúmať okolie siene „Unavených meračov“, vytypovať miesta pre ďalší prieskum a lokalizovať prípadný prievan. Akcia sa niesla v turistickom duchu, zobrali sme si so sebou iba foťák, blesky a mapu oblasti.

Pár fotiek od
Lukáša, kedže sa zapotrošil statív fotky sú robené iba 1 bleskom
(viac…)

0 komentárov

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2010

Jánska dolina: V zimných mesiacoch február-marec sa uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov a Turca čerpacie pokusy v Občasnej vyvieračke. Dopredu sa postúpilo asi o 10 metrov, hladina klesla asi o 2 metre. V ďalšom postupe zabránil malý výkon čerpadla a nedostatok času. Zdá sa, že sifón je súčasťou aktívneho vodného toku, lebo…

0 komentárov