Premeranie Partizánskej jaskyne v Jánskej doline

Pred pár rokmi nám v hlavách skrsla myšlienka, zostaviť therionovskú 3D mapu územia zahrňujúceho Jánsku dolinu, Demänovskú dolinu a masív Krakovej hole, nachádzajúci sa medzi nimi. Už niekoľkoročné úsilie prináša krásne a efektnévýsledky. Mapy dolín neustále dopĺňame o ďalšie lokality. Keďže z viacerých, i keď pomerne rozsiahlych, jaskýň niet meračské údaje ani zápisníky, postupne tieto jaskyne premeriavame. Jedným z takýchto orieškov je aj Partizánska jaskyňa v hrebeni medzi dolinami Šindliarka a Jánska.

Jediná mapa, ktorú sme mali k dispozícii je A. Droppova mapa z roku 1959, ktorá má zachytávať 144 m podzemných priestorov. Už po prvom zhliadnutí mapy, kontrole meračských bodov na nej a jej porovnaní s priloženou mierkou je nám však jasné, že niektoré chodby sa nemerali a kreslili len odhadom. Tak sme sa dali do práce.

V piatok, 8. júla sme dorazili do Jánskej doliny v trojici Michal Danko, Miroslav Kováčik a Lukáš Vlček. Hnaní búrkou v pätách sme vybehli k portálu jaskyne ako namydlený blesk. Za pomoci Dista X sme zamerali 100 m chodieb len v tesnom okolí vchodu a po krátkom oddychu v portáli spojenom s pozorovaním strmhlavých kvapiek dažďa divo bičujúcich okolitý les, pokračovali do útrob Krakovej hole. Zamerali sme aj priestory v komíne nad hlavnou chodbou a spodné partie jaskyne spoločne s priepasťou. Súčasne sme jaskyňu narýchlo priebežne fotograficky dokumentovali. Po sčítaní zameraných polygónových ťahov nám vyšla finálna dĺžka jaskyne 259 m pri denivelácii 20 m. Mapa ukazuje, že priestory jaskyne idúv skutočnosti omnoho ďalej do masívu Krakovej hole v porovnaní s mapou A. Droppu. Najväčším prekvapením (i keď nie neočakávaným) pre nás bol nápis S. Š. K. M. s dátumom z roku 1954, o ktorom sme okamžite usúdili že pochádzajú z pera Stana Šrola a Karla Macha, v najhlbšom mieste jaskyne.

MAPA JASKYNE