Povrchový prieskum podľa LIDARu v oblati Brtkovice

Zo synom sme sa rozhodli ísť na túru a popri tom pozrieť nejaké závrty v okolí Brtkovice a Bukovice, ktoré sme si vybrali na online lidar mape.

Zaujímavé boli :

závrt č.3, kde bolo vidno špáry medzi skalami

závrt č.5, kde bolo vidno zosuv pôdy v nedávnej dobe aj z odtrhnutými koreňmi starších stromov

závrt č.7, miesto vyzeralo ako niekdajšia vyvieračka

Bolo by dobré sa tam ísť pozrieť v snehu a väčších mrazoch, či nebude vidno vytopené miesta v snehu takzvané výduchy.

Závrt č. 1

Závrt č. 2

Závrt č.3

Závrt č. 4

Závrt č. 5

Závrt č. 6

Závrt č. 7

autor : Bohuslav Líška so synom. SK CASSOVIA