TD – Svarín

SLOVENSKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SK NICOLAUS

Technický denník č: 03/555/2015

Lokalita: Svarín
Dátum: 10. 10. 2015 Počasie: daždivo, chladivo, v lese temno a smutno
Účastníci: P. Holúbek, P. Laučík, M. Kováčik
Priebeh akcie: Vo Svarínskej doline, asi 0,5 km od lesného závodu, 16:00 – 19:30. Traja sme sa rozdelili na dve skupiny. Brat Holúbek bol sondovať v Jaskyni v stene (reg. č. 2697), ja s Mirom sme sa dali na opačnú stranu doliny hľadať jaskyňu, ktorú sme kedysi (asi v roku 1990) s mojím otcom (Petrom 0001Laučíkom st.) našli a ústie zamaskovali. Jaskyňu, s pracovným názvom Tajná jaskyňa vo Svaríne, sme prekvapivo našli aj po rokoch a napriek zamaskovaniu vchodu. Nachádza sa priamo asi 100 m nad známou jaskyňou Skladisko (reg. č. 2696) s dverami, ktorá slúži lesníkom ako mrazová stromkáreň.
Jaskyňa je asi 9 m dlhá s dvoma vchodmi a s perspektívou pokračovania klesajúc. V jaskyni sme našli postavený suchý múrik z 90-tych rokov a železný klinec z čiernovážskej železnice, ktorý som tam ako dieťa zanechal. V jaskyni medzitým nikto nebol. Ak si dobre pamätám, bol v nej aj prievan, no v piatok boli teploty príliš vyvážené na pozorovanie. Je tu možnosť, že Tajná jaskyňa je horným vchodom do systému. Či má jaskyňa perspektívu pokračovania, alebo ide len o izolovaný fragment niekdajšieho systému ukáže ďalší prieskum.

V Jaskyni v stene medzitým brat Holúbek postúpil asi o 0,75 metra. Zistil, že jaskyňa nepokračuje po hlavnom ťahu – predpokladaným východným smerom do masívu – ale sa uzatvára na spôsob koróznej dutiny, čiže môže ísť len o fragment staršej, dnes už neexistujúcej jaskyne. Určitú perspektívu môže mať ešte náznak odbočenia chodby vľavo, asi 1,5 m od vchodu. Podobne ako v Tajnej jaskyni, aj tu sa pravda o pokračovaní zjaví až po ďalšej akcii. V jaskyni sa nachádza vrstva veľmi jemného a hutného vápenatého ílu na spôsob hrnčiarskej hliny. Z haldy bola odobratá vzorka na ďalšie preskúmanie jeho vlastností.

Na záver akcie sme už za tmy (18:45) išli odovzdať potravinové komodity určené pre domáce zvieratá do horárne vo Vyšnom Chmelienci pod Čiernym Váhom. Mirka nám spravila po 0,5 litri čaju, ktorý nám v daždivom a chladnom počasí veru dobre padol.

Peter Laučík 12. 10. 2015

Zamerané: 0 m Objavené: 9 m