Foto – vyvieračka Hlbokô

Pri vstupe na vápence sa vody Štiavnice ponárajú do podzemia, zanechávajúc na povrchu suché koryto. V podzemí pretekajú zatiaľ ešte neznámymi jaskynnými priestormi v dĺžke 2,4 km. Pri ústí bočnej dolinky Hlboká sa objavuje Štiavnica vo výške 774 m znovu na povrchu v podobe mohutnej krasovej vyvieračky, nazývanej Hlbokô, odkiaľ tečie po povrchu až po vtok do Váhu pri Uhorskej Vsi. Vyvieračka Hlbokô spolu s vyvieračkou v Medzibrodí tvoria hydrologickú os odvodňovania Krakovej hole, na ktorú je naviazaných takmer 30 kilometrov preskúmaných a zdokumentovaných podzemných priestorov vo vertikálnom rozpätí takmer 1000 metrov. Je to však len malý fragment existujúcich priestorov, ktoré ešte len čakajú na svojho objaviteľa.

foto Michal SEVECEK
[ngg_images gallery_ids=“8″ display_type=“photocrati-nextgen_basic_thumbnails“]