Obrázky z Náhorného Karabachu – 65. speleopodujatie

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pripravuje 65. speleopodujatie pod názvom Obrázky z Náhorného Karbachu, ktoré sa bude konať dňa 25. mája 2016 o 16.30 hod. v budove
múzea na Ul. Školskej 4.

Ďaleký Náhorný Karabach – krajina známa i neznáma, plná tajomstiev, dobrodružstiev a prekvapení. Príďte si vypočuť pútavé rozprávanie ružomberských jaskyniarov o súčasnosti i histórii tohto krásneho kúsku sveta, plné zaujímavých zážitkov a skúseností, ktoré bude dokumentované premietaním atraktívnych obrázkov z cesty.

Tešíme sa na Vašu účasť.