69. SpeleoPodujatie – Jaskyniarska výprava na Sachalin

Prudnáška o priebehu cesty slovenských jaskyniarov do krasových oblastí Sachalinu a ich výsledky zo speleologického prieskumu.

27. 11. 2017 o 15:30h

Prednáša: Peter Holúbek, J. Lakota, P. Pokrievka, J. Obuch
Kontakt: peter.holubek@smopaj.sk 044/547 72 38

vstup je bezplatný