Jaskyňa Zlomísk – čerpací pokus

Po narýchlo zvolanej akcii sme sa v piatok večer stretli pred Zlomiskami v zložení Lukáš Vlček + 2 CZ jaskyniari (Jirko s Denisou z Tartarosu), Miro Jurečka a ja. Náplňou akcie bolo otestovať náš plán odčerpať Sintrový sifón 1.

O 21.00 sme sa po dlhých peripetiách s výstrojou (moje zabudnuté čizmy a rukavice a dokonca jedna chýbajúca helma!) spustili do Zlomísk. Tu sme do batohov pribalili ďalšie veci, ktoré sme tu zanechali pri poslednej návšteve, kedy sme spoznávali staré časti Zlomísk. Na pracovisku už bola pripravená vyrovnaná ? cólová hadica, čakajúca už par týždňov.

Po naplnení hadice vodou cez lievik, sme ešte chvíľu potriasali hadicou, aby sme sa zbavili všetkých vzduchových bublín z nej. Tento postup a trpezlivosť sa nám vyplatili, pretože hadica po založení koncov na svoje miesto a odzátkovaní spodného ústia začala okamžite bez problémov čerpať vodu, ktorá sa z hukotom valila neznámo kam…

Lukáš, náš najzdatnejší plazivkár, bol nalezený v odtokovom kanále a súkal hadicu do úzkej štrbiny na konci plazivky čo najhlbšie, aby sme získali čo najväčší výškový rozdiel medzi hladinou sifónu a spodným koncom hydraulického systému.
Na horný koniec hadice sme pripevnili plavák, aby plával neustále cca 10 cm pod hladinou. Takto dúfam zabezpečíme maximálne možné odčerpanie sifónu bez toho aby sa hadica upchala riedkym blatom z dna alebo stratou prevýšenia.

Sifón ma pomerne prudko klesajúci charakter čo dokumentujú aj priložené fotografie. Pod vodnou hladinou je rovnako strmý ako k nemu spadajúca chodba a ku koncu sa ešte viac zvažuje. Cca 1,5 m od steny už voda v jazere dosahovala 1 m (skoro po pás). Dno tvorila vrstva cca 0,3 – 0,5 m hrubého bieleho mäkkého sintra premiešaného s blatom a zlomenými brčkami. Pod nohami hlavne pri krajoch sem-tam praskla nejaká tá sintrová doska, jedna s takých nám aj nešťastne pretrhla gumené nohavice…

Podľa pozorovaní Petra Holúbeka z druhého dňa voda so sifnónu pekne ubúda a za cca 12 hodín poklesla 0,5 m a stále klesá. Podľa hrubých odhadov sa domnievame, že sa mohlo odčerpať asi tak 15 až 20 tis. litrov vody.

Podľa výsledkov gravitačného
čerpania sa ďalej rozhodneme či sa bude konať aj útočný
pokus s bivakom a s čerpadlami.