Kopanie v Krakove

V dňoch 27. až 30. marca 2014 sme po dlhých rokoch slubobania krakovským  jaskyniarom uskutočnili k nim výjazd. Hlavným cieľom bolo kopanie v jaskyni pri obci Rybna, kde sa angažujú najmä zapálení jaskyniari Peter a Dominika Gratkowski. Sprievodnými podujatiami bola návšteva klubu krakovských jaskyniarov, prednáška o Harmaneckej jaskyni a jaskyniach Jánskej doliny, prehliadka královského hradu, múzeí a iných zaujímavostí. Jaskyňa Rybna má dĺžku asi 15 metrov, je to diera vyplnená riečnymi, pieskovými sedimentami a je tu nádej na jej predĺženie po kopaní. Potvrdil to minulý rok prútikár A. Harnicár zo Svitu. Vo štvorici sme ťahali z jaskyne vaničky a po lanovke sme  nakopaný materiál ukladali na skládku. Bol krásny slnečný čas a počas kopania sa dolo rozmýšlať nad vecami na ktoré nie je v bežnom zhone čas. Večer sme u Slawka Zagorského, predsedu jaskyniarov Vysokohorského klubu Krakow opekali klobásy, jedli guláš a pili víno. Výletu do Krakova sa zúčastnili zo Slovenska T. P. Holúbeková a jej otec.