Koľko kilometrov jaskýň je na Slovensku?

Ivan Kráľ, v cudzej Viedni pracujúci a našimi problémami nezaťažený, mi po návšteve v múzeu zadal otázku? Koľko je na Slovensku dnes jaskýň? Po odčítaní z výpočtovej techniky som odpovedal 7034. Nasledovala ďalšia otázka,a aká je ich celková dĺžka? Typoval som si, že viac ako 100 km. No potom ma napadlo využit nové technológie brata Dana Vrbiara a všetky jaskyne som vyexpoprtoval do tabuľky, kde sa jednoduchou operáciou dajú spočítať všetky čísla. Vyšlo ohromujúce číslo 423 kilometrov, čo znamané, že sumárna dĺžka všetkých známych jaskynných chodieb na Slovensku je 423 kilometrov, čo je vzdialenosť železnicou Bratislava-Kysak, ale vlak musí zastať 3 kilometre pred stanicou.