Dobrý duch Jánskej doliny

Dobrý duch Jánskej doliny Podľa starých mongolských tradícií má každý významnejší horský priesmyk, križovatka ciest, hora, alebo rieka svojho ducha – ochrancu, ktorý vládne nad svojim teritóriom. Ak by sme toto preniesli do prostredia našich Karpát, tak jaskyniarsky duch Jánskej doliny je nám veľmi dobre známy a jeho meno je Dušan Jančovič.

Ako poľovník, teda človek prírody tu pozná veľmi dobre všetky dolinky, bralá, vyvieračky, ponory, pramene, ale najmä väčšie či menšie jaskyne. Jeho počínanie pri hľadaní jaskýň je obdivuhodné. Aj po rokoch sa dokáže orientovať aj v tom najzložitejšom teréne. Napríklad pri novom hľadaní jaskyne Barania smrť v masíve Slemä sa bez neho určite nepohneme. Strmý zalesnený svah bez brala či náznaku dolinky neposkytuje veľa možností na orientáciu, ale Dušan tu trafí bez blúdenia. Jeho obsiahly zoznam jaskýň, ktorý na začiatku 90. rokov minulého storočia nezištne venoval P. Bellovi do múzea je pre nás stále zdrojom poučenia. Dokonca sme doteraz ani všetky jeho lokality nenavštívili a nepreskúmali. Veď bez znalostí Dušana by sme sa azda ani netešili z najnovšieho objavu v Jánskej doline, jaskyne Haraska. Jeho jaskyniarske vedomosti pochádzajú aj z rozhovorov so Stanislavom Šrolom či Petrom Hipmanom, nezabudnuteľnými klasickými liptovským jaskyniarmi. Medzi jeho zásluhy, ktoré ocení azda až história patrí nesporne aj jeho zápal pri šírení myšlienok speleologického prieskumu medzi svojimi študentmi na Lesníckej škole v Liptovskom Hrádku. Dušan aj touto cestou by som sa Ti chcel pri príležitosti životného jubilea za všetkých jaskyniarov pôsobiacich v Jánskej doline či na Čiernom Váhu poďakovať za príjemné chvíle strávené v Tvojej prítomnosti a za vedomosti o jaskyniach a krase Jánskej doliny, ktoré si nám za tie roky čo sa spolu poznáme odovzdal. Veríme, že to najlepšie nás spolu v Jánskej doline ešte len čaká. Veď ešte sa musíme pozrieť do Jaskyne pod javorom, či preskúmať s jaskyniarmi zo Spelea Detva tú skrytú dieru pri vchode do Večnej roboty, či navštíviť sibírsku tajgu.. Peter Holúbek