Jaskyniarske leto 2021

Dňa 17. augusta sa uskutočnil tohto roku posledný výlet pre deti s
tematikou jaskyniarstva s názvom JASKYNIARSKE LETO, ktorý organizujú
nadšenci združení okolo Stanišovskej jaskyne a Správa slovenských
jaskýň.

Celkovo sa 4 podujatí zúčastnilo 99 detí a ich rodinných
príslušníkov, ktorí dostali počas exkurzií informácie o krase,
jaskyniach a ich význame pre náš svet. Navštívili sme dňa 13. 7. 2021
Demänovskú dolinu, kde sme si pozreli výver Demänovky a prešli Jaskyňou
slobody (11 účastníkov). Do Liptovského Jána, na hradisko Veratín a do
Závažnej Poruby sme sa vypravili dňa 20. 7. 2021. V počte 18 účastníkov
sme zistili opätovné znečistenia a zahádzanie vchodu do Jaskyne v
kameňolome v Závažnej Porube.

Autobusový výlet smeroval dňa 10. 8. 2021
do obce Divín, kde sme navštívili lokalitu Mara Medvedia, hrad a kaštieľ
(43 účastníkov). Za ochotu a doprovod ďakujeme miestnym nadšencom a 
jaskyniarom z OS Rimavská Sobota (F. Radinger, P. Nociar), ktorí
zabezpečili milý program.V utorok 17. 8. 2021smeroval autobus s 27
účastníkmi do Pružinskej Dúpnej jaskyne, kde nám miestni jaskyniari zo
Speleologického klubu Strážovské vrchy (B. Kortman, V. Ruček)
zabezpečili prednášku o miestnych zaujímavostiach, prehliadku
jaskyniarskej základne, ako aj Dúpnej jaskyne a Priepasti medzi Kačkami,
ktorú všetci volajú Kortmanka.

Aj touto cestou sa chceme obetavým
miestnym jaskyniarom poďakovať. Vďaka patrí aj deťom a ich rodičom,
ktorí sa týchto exkurzií zúčastnili za záujem o poznávanie krasového a
podzemného fenoménu.