Fotky z príprav táboriska na JT54 – Malužiná

Fotky z príprav táboriska na JT54 – Malužiná

povinné účastnícke poplatky su iba:
účastnícky poplatok na osobu – 1,- Euro
poplatok za osobu a noc – 2,- Euro