Pozdrav nášmu priateľovi do Ostravy

Petr Maceček, moravský jaskyniar sa dnes, 3. marca 2020 teší v dobrom
zdraví a kondícii významného životného jubilea. Brat Macek, ako ho
všetci priatelia prezývajú je dlhoročným členom holštejnskej  skupiny
Českej speleologickej spoločnosti. Začiatkom 90. rokov minulého storočia
sa začal angažovať spolu so S. Votoupalom pri prieskume masívu Ohnišťa v
Nízkych Tatrách. Dosiahli tu pozoruhodné úspechy a Silvošova diere, čiže
Krystalka, priepasť Havran a lokalita Kľúč tvoria významné podzemné
lokality Jánskej a Svidovskej doliny. Macek v rámci svojich možností
pomáhal všade tam kde sa dalo, v jaskyniach Slovenského krasu,
Východných Karpát, Jánskej a Demänovskej doliny, ale aj inde. Jeho
jaskyniarske myslenie, pracovitosť, pedantnosť a výdrž ho posunuli až
takmer do mýtickej podoby významného člena Speleoklubu Nicolaus. A na
záver snáď jedno malé prianie, aby sme prelomili Macku tvoju
tvrdohlavosť a pri oslave Tvojej sedemdesiatky by sme mohli spomínať na
spoločný zahraničný výlet do podzemia.

Do ďalšieho pôsobenia na tomto svete Ti brat Macek všetko dobre prajú
Tvoji priatelia najmä z podzemia