Zoologické pozorovanie 2

Prvého apríla roku 2015 sme v jaskyni na Slepých mostoch spočítali 1234 komárov. Bližšie info je na tejto adrese:

https://nicolaus.sss.sk/zoologicke-pozorovanie/

S odstupom troch rokov sme spočítanie zopakovali. S obrovskými problémami osem našich členov spočítalo komáre opäť. Zistili sme dramatický pokles populácie, pretože sme ich napočítali iba 789 jedincov. Nevieme či je to globálnym otepľovaním alebo premnožením chránených netopierov, či inými nám neznámymi  faktormi a nevieme ako s touto netradičnou informáciou naložiť. Preto aj touto cestou žiadame odborníkov o pomoc s týmto našim problémom.

Pre stránku SK Nicolaus napísal Peter Holúbek