Prieskum krasovej oblasti Hrádková

3 . 10. 2010 sme sa v trojici Michal Danko ,Igor a Zuzana Staníkovci vybrali preskúmatotvor v stene, ktorý lokalizoval Igor pri nedávnejtúre. Cesta k jaskyni vedie z oblasti zvanejDlhé lúky cez dolinku Príslop až pod mohutnébralá kde sa napája na nevýrazný kopanýchodník z ktorého treba v pravý casodbocit a vystúpit k bralám.

Jaskyna je vytvorená na výraznejpukline zjavne modelovaná vodou. Jej portál jepoznacený zvetrávaním.  Jaskyna máodhadovanú dlžku cca 5m. Zaujímavé na jaskynije to, že dno chodby je vystlané nanosenoým senom.Pravdepodobne jaskyna slúžila  nedávno ako brloh.

Dolina Príslop je klasická krasovádolinka so suchým korytom,  miestami sa mení natiesnavu so skalnými terasami a vo vstupnýchcastiach sme lokalizovali niekolko menších jaskýndo 5m. Majú iba dokumentacnú hodnotu.

Cestou spät sme sa držali línie brálkde sme lokalizovali ešte dve zaujímavé jaskyne.

Prvá z nich je tunelová jaskynao dlžke do 10m ktorá sa nachádza na jednejexponovanej terase brál.

Druhá zaujímavá lokalita súdve nad sebou umiestnené portály  cca 15m vysokov stene. Na ich prieskum by bolo nutné použit lezecképomôcky.