Možnosť exkurzie po Speleomítingu

V nedeľu 8. mája 2022 sa v prípade záujmu môžu uskutočniť
pracovno-exkurzné akcie do:

Samovej diery v Jánskej doline (náročná, asi 300 metrov od auta),

Hrádockej jaskyne v Liptovskom Hrádku (nenáročná, 100 metrov od auta),

Pivnica v Rígli pri Kráľovej Lehote (nenáročná, výstup asi 100 metrov
výškových),

Stanišovská jaskyňa (nenáročná, 200 metrov od auta)

Bližšie informácie na Speleomítingu poskytnú: M. Vrbičan, Z. Jurík, T.
Holúbeková, P. Holúbek alebo ďalší členovia OS L. Mikuláš a SK Nicolaus