Novinky z jaskyne Rúra

Jaskyni Rúra v súčasnosti venujeme veľké úsilie. To bol dôvod aj pre radu akcií, ktoré sa v tejto jaskyni uskutočnili. Postupne sa prekopával sediment a činnosťou sa postúpilo asi o 5 metrov nižšie od pôvodného dna jaskyne. Vyťahoval sa aj riečny piesok.

Najväčší prínos však priniesla akcia z nedele 4.1. 2015. Vtedy sme v zložení Peťo Holúbek, Janko Naništa a Filip Letovanec za významnej pomoci jaskyniarov z Poľska nabrali smer Špatná dolinka. V celkovom počte 11 ľudí sme vytvorili zástup jaskyňou a všetok vykopaný piesok sa v celkom slušnom pracovnom tepme vyťahoval až von. Na čelbe sa zarezávalo stále hlbšie. S minútami neprichádzal žiadny výsledok, preto sme sa rozhodli pre prestávku. Po chvíli oddýchnutý sme sa s ešte väčším odhodlaním vrátili naspäť. Načerpanie nových síl prinieslo výsledky, lebo po pár chvíľach začal Janko vykopávať aj mäkký sinter zamiešaný v piesku. Netrvalo dlho, a odkryli sme novú chodbu. Tá má horizontálny charakter, v celkovej dĺžke cca 14 metrov. Je pomerne úzka, zo strán sú sintrové náteky, ktoré na dvoch miestach sťažujú plynulý prechod. Po niekoľkých metroch zatáča o 90° doľava a stúpa mierne hore, kde je nahromadená sutina.  Po preskúmaní chodby sme sa rozhodli skončiť.

Počas týždňa jaskyňu navštívil ešte Peter Vaněk.

 

Pre vyčistenie novoobjavených priestorov sme sa rozhodli v sobotu 17.1. 2015 v počte 4 jaskyniari (Peťo Holúbek, Peter Vaněk, Janko Naništa a Filip Letovanec). Vyčistili sme vstup do objavenej chodby a vybrali z nej kamene. Medziskládka sa naplnila doplna, jej celkový objem sa zvýšil zlepšením oporných múrikov a na dne prekopu sa postavila masívna plošina, ktorá zlepší prácu pri transporte materiálu. Objavená chodba sa zamerala a taktiež prebehlo meranie teploty.

Neďaleko vchodu sa nachádza cca 14 metrov dlhý úzky podzemný priestor, avšak vzájomná spojitosť tohto priestoru a jaskyne Rúra je viac-menej nepravdepodobná.