Správa z expedície Macedónsko 2018

V dňoch 21. až 31. augusta pôsobili v oblasti jaskyne Slovačka jama slovenskí a ruskí jaskyniari. (А. Аманбаева, A. Holúbek, P. Holúbek, Z. Jurík, P. Imrich, И. Литвинов, T. Majerníčková, K. Medzihradská, P. Medzihradský, P. Pokrievka, I. Šulek, S. Votoupal, M. Vrbičan, Н. Зосимович). Počasie bolo premenlivé, prvú časť pršalo, zvyšok bolo premenlivé počasie bez zrážok, ráno ešte nemrzlo.

V jaskyni Duva sa odpracovalo 6 dní, podarilo sa tu po rozšírení 5 metrov dlhej úžiny objaviť 4 metre hlbokú priepasť ukončenú tesným neprielezným meandrom. Ďalší postup je v rozširovaní úzkeho miesta. Veľkou výhodou je to, že materiál už netreba vynášať na povrch, dá sa ukladať na dne studne s priemerom 1,7 metra, zdá sa, že tu vojde aj niekoľko metrov kubických skál a sutiny. Našla sa tu aj lebka hlodavca, odovzdaná bola na určenie T. Čeklovskému, ktorý určil že ide o lebku veverice s kompletnou dentícou. Celková dĺžka lokality je 71 metrov, z toho je 49 metrov je umelo rozšírených. Na lokalite sa doteraz odpracovala viac ako 40 pracovných dní, je to asi najväčší výkop slovenských jaskyniarov v zahraničí.

Na lokalite Kadina sa prekonal zával na dne, no do nových priestorov sa nezostúpilo, pretože chýbalo lano. Vidno pokračovanie do hĺbky cca 4 metre, po vhodení skaly ju počuť padať ešte 5 metrov po šikmom svahu.

V jaskyni Pržliak sa sondovalo do hĺbky 2 metre, odobrala sa vzorka kostí a našla sa nábojnica. Kosti boli odovzdané na analýzu T. Čeklovkému, paleontológovi múzea, ktorý určil z prineseného materiálu nasledujúce:

  1. jazvec lesný (4 nedospelé jedince)
  2. líška hrdzavá (1 dospelá)
  3. srnec / koza-ovca (1 nedospelý/á)
  4. hraboš
  5. zajac poľný (1 dospelý a 1 nedospelý)
  6. vták veľkosti lysky/kačky

Nábojnica (11,43 x 59R), ktorá sa tu našla je z rumunskej pušky Peabody-Martin, ktorá bola do armády uvedená v roku 1879, laborácia 5,4 g čierny pušný prach, olovená strela 30,7 g, určil Tibor Halama. Ide o lokalitu bez prievanu s odhadovanou dĺžkou 40 metrov, na najbližšej expedícii by ju bolo vhodné zamerať.

Na lokalite Gorno Begovo sa prekonal koncový zával, no do voľných priestorov s odhadovanou hĺbkou 10 metrov sa nezostúpilo pre nedostatok lezeckého materiálu. Ostalo tu oceľové páčidlo, ktoré spadlo do nových priestorov. V druhom závrte pri Gornom Begove  sa vykopala 1 meter hlboká sonda, pomedzi bloky vidno 2 metre dopredu, no treba dreviť.

Hlavný cieľ výpravy, Slovačka jama bola uzatvorená pre ľadovú zápchu. Túto skutočnosť zistili ruskí jaskyniari dňa 22. augusta. Ešte v ten deň sa pokúšali kopať, no bezúspešne. Na sonde v snehu pracovali aj 24. augusta. Sonda tu dosiahla hĺbku 4 metre a dávala veľkú šancu na prekopanie, pretože sa nachádzala blízko problematického zúženia.

Dňa 29. 8. sme v zložení P. Imrich a F. Majerníčková (transportné družstvo), А. Аманбаева, Z. Jurík, A.  Holúbek,  И. Литвинов a I. Šulek ml. a Н. Зосимович (zostupové družstvo) podnikli exkurznú výpravu do priepasti Solúnska glava 5. Jaskyňa je hlboká cca 250 metrov, venovali sme sa hlavne fotodokumentačnej činnosti, na jednej stene sme objavili pozoruhodného bezstavovca, ktorého sme zdokumentovali. Bez výsledkov sme hľadali jej ďalšie pokračovanie.

Napísali a nafotili: P. Pokrievka, S. Votoupal, M. Vrbičan, I. Šulek, P. Holúbek a I. Litvinov