Návšteva Priepasťovej jaskyne

Dňa 10, 09, 2006 sme sa vybrali v zložení P. Procházka a M. Danko na prieskum doliny Šuštiačka v Jánskej doline s cieľom nájsť a preskúmat Priepasťovú jaskyňu.

Vzhľadom na polohu jaskyne, ktorá sa nachádza v lesnom poraste bez viditeľných orientačných bodov sme boli vybavený výškomerom na hodinkách  , bol síce nepresný ale na určenie približnej výšky postačujúci. Bez výškomeru by bol náš výlet určite neúspešný. Jaskyňu sme našli na naše prekvapenie pomerne rýchlo, prekvapilo nás polorozpadnutý prístrešok, ktorý tu zanechali po sebe predchádzajúci návštevníci.  Jaskyňa je veľmi rútiva a v celom svojom profile nemá nikde neporušenú riečnu chodbu. Najviac zaujímavé miesta v jaskyni sú pri m. b. 163 kde už bolo sondované a perfektne vyhotovená výdreva je síce už plesnivá ale stále pevná. V silne zasintrovanom závale sú viditeľné žulové okruhliaky vo veľkosti futbalovej lopty, Chodba strmo klesá a ďalšia práca tu by bola veľmi náročná nehovoriac o transporte materiálu. Ďalšia perspektívna oblasť je pri m. b. 171 kde vedie rovnakým smerom klesajúca chodba. Zakončená je závalom ktorý tvoria napadané bloky a sintrové platne. Tento zával nie je zosintrovaný a dal by sa ľahšie rozoberať. Aj transport materiálu je tu oveľa jednoduchší.  Vzhľadom na malý rozdiel vonkajšej  teploty nemožno s istotou určiť prievanové miesta. Avšak pri m. b. 171 pravdepodobne bolo cítiť slabučkú cirkuláciu vzduchu. Dno tvoria riečne sedimenty, jemný piesok a štrk zjavne žulového pôvodu. V zadnej časti jaskyne pri m. b. 168 visí z komína lano, ktoré je ešte v dobrom stave.  Jedna sonda sa nachádza aj hneď vo vstupnej sienke pri m. b 152m. Sonda je vydrevená a pravdepodobne mladšia ako tá pri m. b. 163.   V zimných mesiacoch by sme chceli lokalitu opäť navštíviť a overiť si prúdenie vzduchu v jaskyni.