Práce v Jánskej doline

Po lete sme sa opäť pustili do roboty v jaskyni Pivnica a v Líščej jaskyni. Väčší objav je ale zatiaľ v nedohľadne.

Dlhodobým problémom na celom Slovensku je nedostatok speleológov. Nás ale môže tešiť, že sa k nám po dlhom čase pridali dvaja mladí ľudia vo veku 19 rokov a takisto dvaja chlapci (3r., 5r.), synovia Zuzky Laučíkovej a Maťky Barbierikovej.

V Líščej jaskyni sme postúpili vpred približne 4 metre. Postupne prehlbujeme vstupnú chodbu vyťahovaním sedimentov a väčších skalných blokov. Z vytiahnutého materiálu sme postavili múrik aby materiál nepadal až do rieky Štiavnica. Tým sme si vytvorili priestor na odkladanie vytiahnutého materiálu. Zaujímavosťou je, že na čelbe našiel Igor Staník žulový okrúhliak a takisto drôt, ktorým sa pravdepodobne v minulosti niekto pokúšal zistiť, kam vedie úžina na konci jaskyne. V sedimentoch, ktoré sme vykopali ale žiadne stopy po okrúhliakoch neboli. Preto sa domnievame, že ho sem niekto mohol priniesť.

V Pivnici pokračujeme v práci len vtedy, ak nás je 7 a viac. Vykopaný materiál musíme transportovať až von z jaskyne. Vo vnútri jaskyne nám stále chýba väčší priestor, ktorý by slúžil na odkladanie materiálu. Na ostatnej akcii, v piatok 8.10.2021 sme kopali v klesajúcej chodbe plnej riečneho piesku. Nakoľko v chodbe nie je žiadny prievan, prácu stažuje vydýchaný vzduch.

V stúpajúcich častiach jaskyne sme dočasne pozastavili kopanie. Na konci chodby je úžina v masíve, cez ktorú sa dá komunikovať s ďalším pracoviskom, nachádzajúcim sa vo Veľkej Stanišovskej jaskyni.

Žiadna akcia neprebehne bez spomienky na Janka Vajsa, ktorý vždy neúnavne ťahal vaničky z jaskyne pivnica. Aj počas tuhých mrazov, aj počas horúčav.

Ján Naništa, člen speleoklubu Nicolaus