Nečakaný objav v Jánskej doline v Nízkych Tatrách

Koncom augusta t. r. sme navštívili Jánsku dolinu kvôli zoologickému prieskumu. V bezvýznamnej lokalite v oblasti ponorovej časti tokov prichádzajúcich z kryštalinika sme si všimli pozoruhodnosť, ktorá viedla pred týždňom ku prekvapivému postupu. Po dvojdňovom kopaní sme dnes 24.10. prenikli na piatej akcii do trojrozmerného labyrintu chodieb v dĺžke niekoľko stoviek metrov. Prieskum a dokumentácia tejto lokality môže priniesť pozoruhodné výsledky.

Na objavných prácach sa okrem zoologičky podieľali aj jaskyniari zo speleologických klubov Čachtice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a SK Nicolaus.

Foto po objave, Zdenko Jurík

Po objave