Jaskyniarske leto 2021

Termíny výprav do podzemia UTORKY:

13. 7. / 20. 7. 2021

10. 8. / 17. 8. 2021

Jaskyniarske leto pre Vás organizujeme jedenásty rok.
Vymyslíme cieľ, zabezpečíme skúseného sprievodcu, zaplatíme cestu a aj drobné občerstvenie.
Staň sa jedným z nás! Poď s nami na výlet, krúžok a neskôr možno brigádovať na Stanišovskej jaskyni alebo sa
stať členom Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Na toto podujatie pozývame všetky deti so záujmom
o prírodu a jej tajomstvá vo veku 8-15 rokov, ale aj viac.
Výlet je možný po dohode aj pre rodičov. V roku 2019 sa
podujatia zúčastnilo viac ako 100 detí, počas 4 dní sme
navštívili 8 nesprístupnených jaskýň. Deti dostali počas
výletov informácie o prírode a jaskyniach.

Plánujeme navštíviť ľahké a dostupné jaskyne v Nízkych
Tatrách a aj v ďaľších oblastiach Slovenska. Súčasťou
programu je aj peší prechod od zastávky k jaskyni v dĺžke
do 4 kilometrov.

Stretneme sa tradične na autobusovej stanici
v Liptovskom Mikuláši, pod reklamou Stanišovská jaskyňa o 8:00, príchod naspäť do 16:00, Výnimkou sú utorky

10. 8. a 17. 8. keď sa do jaskyne odchádza už o 7:00 ráno a príchod je až okolo 18:00.

Potrebná je turistická výstroj
do chladnej jaskyne s možnosťou
zašpinenia sa. Lampy zabezpečí
Stanišovská jaskyňa.

Na podujatie sa treba nahlásť na telefóne: 0911 062 935,
alebo na adrese: miro.kudla52@gmail.com, info na tel: 0904 333 613,
prípadne na facebooku Stanišovská jaskyňa.