Jaskyniarske leto 2015

V roku 2015 jaskyniari zo Stanišovskej jaskyne, Speleoklubu Nicolaus a Demänovskej doliny za podpory Peter Vaněk – Dobré služby už po štvrtú sezónu organizovali cez prázdninové dni výlety pre deti do podzemia s cieľom oboznámiť ich so základnými vedomosťami z oblasti speleológie a ochrany prírody. V tomto roku sa podujatia Jaskyniarske leto zúčastnilo 122 účastníkov.

Dňa 7. 7. 2015 sa uskutočnila prvá cesta s autobusom do Belianskej jaskyne v Tatranskej Kotline a múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Odborný výklad mali pracovníci Belianskej jaskyne a múzea TANAP-u. Poznávacej cesty sa zúčastnilo 20 osôb. Poďakovanie za pomoc patrí Stanovi Pavlačíkovi z Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá a pracovníkom Belianskej jaskyne, ktorí nám pomohli pri organizovaní výletu. Poďakovanie za pomoc patrí aj IKEA Industry Slovakia s.r.o., ktorá sa podieľala na zabezpečení autobusovej dopravy.

Dňa 14. 7. 2015 sa uskutočnila cesta s autobusom do oblasti Slovenského krasu. Navštívili sme pri obci Silica Silickú ľadovú jaskyňu, priepasť Babská diera a Gombaseckú jaskyňu. Odborný výklad pre účastníkov mal miestny jaskyniar Gabriel Lešinský zo Speleoklubu Drienka, ktorý viac ako 20 rokov systematicky skúma danú oblasť za čo mu patrí úprimná vďaka. Poďakovanie patrí aj zamestnancom Gombaseckej jaskyne, ktorí nám vyšli v ústrety. Podujatia sa zúčastnilo 43 osôb. Pre deti bolo na Silickej planine pripravené drobné občerstvenie. Poďakovanie za pomoc patrí aj IKEA Industry Slovakia s.r.o., ktorá sa podieľala na zabezpečení autobusovej dopravy.

Aj dňa 28. 7. 2015 sa pod patronátom Stanišovskej jaskyne uskutočnil výlet pre deti do jaskýň Demänovskej doliny. Navštívili sme jaskyňu Okno a Demänovskú ľadovú. Podujatia sa zúčastnilo 17 osôb, pre deti bolo pripravené drobné občerstvenie. Výletu sa zúčastnil aj Ján Dzúr z jaskyniarskej skupiny Demänovská dolina a Ivan Račko z Horskej záchrannej služby, ktorý obohatili výlet o ich poznatky. Poďakovanie patrí aj pracovníkom Demänovskej ľadovej jaskyne, ktorí nám boli nápomocní pri organizovaní tohto výletu.

Dňa 4. 8. 2015 sa uskutočnil výlet pre deti do Brestovskej jaskyne z Západných Tatrách v Zuberci. Podujatia sa zúčastnilo 42 osôb. Navštívili sme Vyvieračku Števkovského potoka a Brestovskú jaskyňu a skanzen Oravskej dediny. Cez obed sme opiekli slaninu a špekačky v ubytovacom zariadení Žilinkej univerzity, za čo patrí poďakovanie pani Anne Urbanovej. Deťom sme sa snažili objasniť základy krasovej problematiky, snáď sa nám to aspoň čiastočne podarilo. Poďakovanie patrí Vladovi Mikulovi z OS Orava za pomoc a krátke zhrnutie poznatkov o Brestovskej jaskyni a pánovi Ricardovi Janoštínovi z Múzea Oravskej dediny v Zuberci za ústretovosť.

Dňa 6. 8. 2015 sme 21 skautov z Bratislavy (90. zbor Kajmani) previedli Stanišovskou jaskyňou, kde sme im priblížili problematiku speleologického prieskumu. Nešlo síce o celodenné podujatie, ale bola ta milá prehliadka jaskyne pri vnímavé deti, ktoré k nám priviedla Nela z Bratislavy od Sašu z Trnavy.

Takže v tomto lete sme sa venovali 143 záujemcom o jaskyne a veríme že to malo zmysel. Aj v budúcnosti plánujeme v týchto aktivitách pokračovať.

 

Peter Holúbek